Cregyn bylchog wedi eu mygu yn eu cregyn gyda tharagon a menyn basil

by | Medi 6, 2022

INGREDIENTS

Ar gyfer 4 person

Ar gyfer y cregyn bylchog

  • 16 Cragen y brenin
  • 16 Cragen cregyn bylchog

 

Ar gyfer y menyn perlysiau

  • 150g o fenyn meddal heb halen
  • ½ llond llwy de o Halen Môr Môn
  • 1 llond llwy de o ddŵr Halen Môn wedi’i fygu
  • 12 sbrigyn o berlysiau ffres, gyda’r dail wedi eu pigo a’u torri’n fras (rhowch gynnig ar daragon, dil, persli a basil)
  • 2 ewin garlleg, wedi eu malu’n fân
  • Sudd a chroen ½ lemon
  • Pupur du
  • I’w weini: halen ar ffurf darnau mân, talpiau lemon a bara crystiog

Mae’r rysáit yma’n gweithio’n well os ydych yn prynu’r cregyn bylchog a’r cregyn ar wahân, gan y bydd rhaid ichi droi’r cregyn bylchog hanner ffordd wrth eu coginio. Mae melyster y perlysiau hyn yn cynyddu blas y pysgodyn, ond teimlwch yn rhydd i arbrofi gyda beth bynnag sydd gennych mewn potiau neu yn yr oergell, er y bydd perlysiau gwyrdd ffres yn gweithio’n well gyda blas ysgafn y cregyn bylchog na rhywbeth fel rhosmari neu deim calonnog.

Sychwch y cregyn bylchog yn ysgafn rhwng dau ddarn o bapur cegin. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y menyn perlysiau yn y ddysgl gymysgu gyda fforch ac ychwanegwch ddigon o bupur du.

Rhowch hanner llond llwy de o fenyn perlysiau ym mhob cragen y gragen fylchog, yna rhowch gragen fylchog ar ei phen a rhannu gweddill y menyn dros bob cragen fylchog. Coginiwch nhw ar y barbeciw ar wres uchel hyd nes mae’r cregyn bylchog yn caledu a’r menyn yn swigod byrlymus, cyn eu troi a choginio’r ochr arall, hyd nes maent yn lliw euraidd ac wedi carameleiddio.

Gweinwch y cregyn bylchog gyda thalpiau lemon, bara crystiog a salad gwyrdd.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket