Cregyn bylchog wedi eu mygu yn eu cregyn gyda tharagon a menyn basil - Halen Môn

Cregyn bylchog wedi eu mygu yn eu cregyn gyda tharagon a menyn basil

by | Medi 6, 2022

INGREDIENTS

Ar gyfer 4 person

Ar gyfer y cregyn bylchog

  • 16 Cragen y brenin
  • 16 Cragen cregyn bylchog

 

Ar gyfer y menyn perlysiau

  • 150g o fenyn meddal heb halen
  • ½ llond llwy de o Halen Môr Môn
  • 1 llond llwy de o ddŵr Halen Môn wedi’i fygu
  • 12 sbrigyn o berlysiau ffres, gyda’r dail wedi eu pigo a’u torri’n fras (rhowch gynnig ar daragon, dil, persli a basil)
  • 2 ewin garlleg, wedi eu malu’n fân
  • Sudd a chroen ½ lemon
  • Pupur du
  • I’w weini: halen ar ffurf darnau mân, talpiau lemon a bara crystiog

Mae’r rysáit yma’n gweithio’n well os ydych yn prynu’r cregyn bylchog a’r cregyn ar wahân, gan y bydd rhaid ichi droi’r cregyn bylchog hanner ffordd wrth eu coginio. Mae melyster y perlysiau hyn yn cynyddu blas y pysgodyn, ond teimlwch yn rhydd i arbrofi gyda beth bynnag sydd gennych mewn potiau neu yn yr oergell, er y bydd perlysiau gwyrdd ffres yn gweithio’n well gyda blas ysgafn y cregyn bylchog na rhywbeth fel rhosmari neu deim calonnog.

Sychwch y cregyn bylchog yn ysgafn rhwng dau ddarn o bapur cegin. Cymysgwch yr holl gynhwysion ar gyfer y menyn perlysiau yn y ddysgl gymysgu gyda fforch ac ychwanegwch ddigon o bupur du.

Rhowch hanner llond llwy de o fenyn perlysiau ym mhob cragen y gragen fylchog, yna rhowch gragen fylchog ar ei phen a rhannu gweddill y menyn dros bob cragen fylchog. Coginiwch nhw ar y barbeciw ar wres uchel hyd nes mae’r cregyn bylchog yn caledu a’r menyn yn swigod byrlymus, cyn eu troi a choginio’r ochr arall, hyd nes maent yn lliw euraidd ac wedi carameleiddio.

Gweinwch y cregyn bylchog gyda thalpiau lemon, bara crystiog a salad gwyrdd.

0
Your basket