RYSEITIAU - Halen Môn

RYSEITIAU DIWEDDARAF

Meringues caramel hallt ac afal bach

Meringues caramel hallt ac afal bach

INGREDIENTSYn gwneud tua 10 meringue bach 5 gwynwy canolig 175g o siwgr mân 1 jar Caramel Hallt Halen Môn 20g o fenyn heb ei halltu 1 Afal Bramley mawr, wedi'i blicio a'i dorri'n dalpiau 1cm Hufen dwbl 300ml, wedi'i chwipio'n feddal Bob amser yn rhyfeddol o hawdd i'w...

Brechdanau tomato myglyd a mayonnaise

Brechdanau tomato myglyd a mayonnaise

INGREDIENTSYn gweini 2 Ar gyfer y mayonnaise 1 melynwy 1 llwy de o fwstard Dijon myglyd Halen Môn 150ml o olew olewydd ysgafn 60ml o olew olewydd o’r radd flaenaf Dewisol: ychydig ddiferion o ddŵr mwg Halen Môn 1 llwy de sudd lemwn Halen môr pur Halen Môn mewn...

Ffa dringo wedi’u grilio gyda ricotta perlysiog

Ffa dringo wedi’u grilio gyda ricotta perlysiog

INGREDIENTSYn gweini 4 fel pryd i ddechrau, neu ar yr ochr Ar gyfer y ffa dringo 400g o ffa dringo, gyda’r coesynnau wedi'u taflu ac ochrau llinynnol wedi'u plicio 2 lwy fwrdd o olew olewydd o’r radd flaenaf, ynghyd â rhagor ar gyfer ei ddiferu ½ llwy de o Halen Môr...

Pys wedi’u coginio yn eu codennau

Pys wedi’u coginio yn eu codennau

INGREDIENTS 500g pys ffres mewn codennau, wedi'u golchi'n drylwyr 70ml olew olewydd o’r radd flaenaf 3 llwy de o halen môr pur 1/2 lemwn, croen a sudd Ni allai'r rysáit hon fod yn haws. Dyma'r ffordd orau o fwyta pys pan fyddant yn eu tymor ac yn brawf mai'r cyfan...

Mousse siocled olew olewydd

Mousse siocled olew olewydd

INGREDIENTSAr gyfer 4 (mae'n hawdd gwneud y rysáit hwn ar raddfa fwy neu lai, 1 wy a 30g o siocled fesul dogn) 120g o siocled tywyll, 70% o solidau coco 1 llwy fwrdd o Olew olewydd o’r radd flaenaf Citizens of Soil 2 lwy fwrdd o ddŵr   2 lwy de Halen Môn Pur...

Bara brith Negroni

Bara brith Negroni

INGREDIENTS 300g ffrwythau sych cymysg (e.e. syltanas, rhesins, cyrens) 225ml te oolong poeth 10ml Campari 25ml Jin Môr – Jin Halen Môr 100ml Martini Rosso neu fermwth melys rhad 100g siwgr muscovado brown tywyll 250g blawd codi 1 llwy de sbeis cymysg 1 ŵy, wedi’i...

Golwythion cig oen gydag iogwrt a sgwash rhost garlleg du

Golwythion cig oen gydag iogwrt a sgwash rhost garlleg du

INGREDIENTSDigon i 2 6 golwyth lwyn cig oen 1/2 sgwash, fel nionyn neu bwmpen cnau menyn Gwasgariad o ddail saets 2 ewin o arlleg, wedi'u malu 300ml o iogwrt naturiol 2 lwy Black Garlic Ketchup 1/2 llwy de o hadau coriander, wedi'u malu 1/2 llwy de o deim wedi'i dorri...

Wyau Puprog Bloody Mary

Wyau Puprog Bloody Mary

INGREDIENTS  6 wy mawr  3 llwy fwrdd o mayonnaise (neu 2 lwy fwrdd mayonnaise + 1 llwy fwrdd o iogwrt trwchus) 1 llwy fwrdd o Saws Coch Bloody Mary Halen Môn ½ llwy de o saws poeth neu bowdr tsili Halen a phupur Mae wyau puprog yn dod yn ôl o ddifrif ac mae'r tro...

Crepes gwenith yr hydd blas mwg gyda sbigoglys a nytmeg

Crepes gwenith yr hydd blas mwg gyda sbigoglys a nytmeg

INGREDIENTSAr gyfer 4 person Ar gyfer y crepes 150g o flawd gwenith yr hydd, wedi'i hidlo ¼ llwy de o halen môr Halen Môn ar ffurf darnau mân 375ml o laeth cyflawn 1 wy 2 lond llwy de o ddŵr mwg Halen Môn 50g o fenyn heb halen, wedi'i doddi, ac ychydig mwy ar gyfer y...

Carbonara cennin blas wg

Carbonara cennin blas wg

INGREDIENTSAr gyfer 4 person   25g o fenyn heb halen 1 llond llwy fwrdd o olew had rêp neu olew olewydd 2 genhinen fawr, wedi'u sleisio'n denau 4 ewin o arlleg, wedi eu malu 300g o bucatini sych, neu fath arall o basta nwdls hir, megis sbageti neu linguine 3...

Pasta courgette wedi’i goginio’n araf Sam Lomas

Pasta courgette wedi’i goginio’n araf Sam Lomas

INGREDIENTSDigon i 2   160g o basta orecchiette 400g corgettes bach 4 tomato eirin 6 ewin o arlleg, wedi'u plicio a'u sleisio'n fân 1 llond llwy fwrdd o daragon, wedi'i dorri 70ml olew olewydd o’r radd flaenaf 150g o gaws gafr meddal Halen Môr Gwyn Pur Halen Môn...

Cregyn bylchog wedi eu mygu yn eu cregyn gyda tharagon a menyn basil

Cregyn bylchog wedi eu mygu yn eu cregyn gyda tharagon a menyn basil

INGREDIENTSAr gyfer 4 person Ar gyfer y cregyn bylchog 16 Cragen y brenin 16 Cragen cregyn bylchog   Ar gyfer y menyn perlysiau 150g o fenyn meddal heb halen ½ llond llwy de o Halen Môr Môn 1 llond llwy de o ddŵr Halen Môn wedi'i fygu 12 sbrigyn o berlysiau...

0
Your basket