TEITHIAU - Halen Môn

TEITHIAU

NID YDYNT YN CAEL EU CYNNAL AR HYN O BRYD

Mae teithiau fel arfer yn rhedeg tair gwaith y dydd:
11yb, 1yp, 3yp

I archebu, cysylltwch a ni neu ebostio hello@halenmon.com

01248 430871

Croesewir archebion grwp, cysylltwch gyda ni am opsiynau pwrpasol

Mae Rob ar tim yn edrych ymlaen at eich croesawu ir Ty Halen..

 

BETH I’W DDISGWYL

Mae ein Canolfan Ymwelwyr a’n Tŷ Halen gwobrwyol yn adeilad unigryw ar lannau’r Fenai mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, y drws nesaf i Sŵ Môr Môn ym Mrynsiencyn.

Rydym yn falch o fod yn un o fusnesau bwyd mwyaf arloesol Cymru, ac rydym yn cynnig teithiau unigryw ‘y tu ôl i’r llenni’ ar gyfer pwy bynnag sydd â diddordeb mewn dysgu am y lle sydd gan halen yn ein hanes a’n diwylliant a’r hyn sy’n gwneud PDO Halen Môn yn un o sesnadau gorau’r byd.

Byddwch yn cael eich tywys gan un o’n harweinyddion hyfforddedig (darllenwch fwy amdanyn nhw yma) a bydd y daith yn para oddeutu 50 munud. Ar y diwedd, cewch flasu halen efo cymorth tiwtor. Darllenwch ein tudalen Tripadvisor i weld yr adolygiadau diweddaraf.

Yn ogystal â bod yn rhywle lle’r ydym yn gwneud ein halen môr, mae ein Tŷ Halen yn gartref i siop anrhegion gyfoes a llawn steil.

Ers gwanwyn 2019, mae gennym gaffi awyr agored hefyd, sef Caffi’r Llanw, sy’n dathlu cynhwysion tymhorol, lleol a lle cewch baned o goffi heb ei hail.

PRISIAU

Oedolion £7.50
Pensiynwyr a thrigolion yr ynys £6.50
Myfyrwyr £6.00
Plant 8 oed a hŷn £5.50
Plant dan 8 oed am ddim (er bod croeso i blant ymuno â’n teithiau, cânt eu hanelu’n bennaf at oedolion)

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket