TEITHIAU

DWYWAITH Y DYDD

Byddwn yn cau ar gyfer gwyliau’r Nadolig hanner dydd.
Oherwydd prinder staff, yn anffodus, ni fyddwn yn cynnal teithiau yn ystod mis Ionawr 2024.

Croesewir archebion grŵp, cysylltwch â ni am opsiynau pwrpasol.

Mae ein safle, siop a theithiau yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae Rob a’r tîm yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’r Ty Halen

BETH I’W DDISGWYL

Mae ein Canolfan Ymwelwyr a’n Tŷ Halen gwobrwyol yn adeilad unigryw ar lannau’r Fenai mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, y drws nesaf i Sŵ Môr Môn ym Mrynsiencyn.

Rydym yn falch o fod yn un o fusnesau bwyd mwyaf arloesol Cymru, ac rydym yn cynnig teithiau unigryw ‘y tu ôl i’r llenni’ ar gyfer pwy bynnag sydd â diddordeb mewn dysgu am y lle sydd gan halen yn ein hanes a’n diwylliant a’r hyn sy’n gwneud PDO Halen Môn yn un o sesnadau gorau’r byd.

Byddwch yn cael eich tywys gan un o’n harweinyddion hyfforddedig (darllenwch fwy amdanyn nhw yma) a bydd y daith yn para oddeutu 50 munud. Ar y diwedd, cewch flasu halen efo cymorth tiwtor. Darllenwch ein tudalen Tripadvisor i weld yr adolygiadau diweddaraf.

Yn ogystal â bod yn rhywle lle’r ydym yn gwneud ein halen môr, mae ein Tŷ Halen yn gartref i siop anrhegion gyfoes a llawn steil.

PRISIAU

Oedolion £9.50
Pensiynwyr a thrigolion yr ynys , Myfyrwyr £8.50
Plant 8 oed a hŷn £7.50
Plant dan 8 oed am ddim (er bod croeso i blant ymuno â’n teithiau, cânt eu hanelu’n bennaf at oedolion)

Edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu.

 

0
Your basket