MASNACH

GWEITHIO EFO CHI

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwerthu Halen Môn yn eich siop, ei weini yn eich bwyty, ei roi yn eich cynhyrchion, neu ei allforio dramor, a wnewch chi lenwi’r ffurflen isod, anfon e-bost at Darren i’r cyfeiriad sales@halenmon.com neu ffonio 01248 430 871, ac yna byddem yn falch dros ben o drafod y ffordd orau o’ch cyflenwi.

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth pwrpasol, felly os ydych yn gwsmer neu’n weithgynhyrchwr gwasanaeth bwyd, mae croeso ichi gysylltu, a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i ddiwallu ceisiadau penodol.

Mae gennym ardystiad BRC, ac mae hyn yn golygu y gallwn gyflenwi amrywiaeth eang o gwsmeriaid.

Lawrlwythwch ein taflen Cyfanwerthu ddiweddaraf ar gyfer 2020: Wholesale_brochure_2020

CYSYLLTU

Trwy ddefnyddio’r ffurflen hon, rydych yn cytuno i’r wefan yma storio a thrin eich data.

0
Your basket