MASNACH - Halen Môn

MASNACH

GWEITHIO EFO CHI

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwerthu Halen Môn yn eich siop, ei weini yn eich bwyty, ei roi yn eich cynhyrchion, neu ei allforio dramor, a wnewch chi lenwi’r ffurflen isod, anfon e-bost at Darren i’r cyfeiriad sales@halenmon.com neu ffonio 01248 430 871, ac yna byddem yn falch dros ben o drafod y ffordd orau o’ch cyflenwi.

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth pwrpasol, felly os ydych yn gwsmer neu’n weithgynhyrchwr gwasanaeth bwyd, mae croeso ichi gysylltu, a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i ddiwallu ceisiadau penodol.

Mae gennym ardystiad BRC, ac mae hyn yn golygu y gallwn gyflenwi amrywiaeth eang o gwsmeriaid.

Lawrlwythwch ein taflen Cyfanwerthu ddiweddaraf ar gyfer 2020: Wholesale_brochure_2020

CYSYLLTU

Trwy ddefnyddio’r ffurflen hon, rydych yn cytuno i’r wefan yma storio a thrin eich data.

0
Your basket