MASNACH

GWEITHIO EFO CHI

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwerthu Halen Môn yn eich siop, ei weini yn eich bwyty, ei roi yn eich cynhyrchion, neu ei allforio dramor, a wnewch chi lenwi’r ffurflen isod, anfon e-bost at Darren i’r cyfeiriad sales@halenmon.com neu ffonio 01248 430 871, ac yna byddem yn falch dros ben o drafod y ffordd orau o’ch cyflenwi.

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth pwrpasol, felly os ydych yn gwsmer neu’n weithgynhyrchwr gwasanaeth bwyd, mae croeso ichi gysylltu, a byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i ddiwallu ceisiadau penodol.

Mae gennym ardystiad BRC, ac mae hyn yn golygu y gallwn gyflenwi amrywiaeth eang o gwsmeriaid.

Lawrlwythwch ein taflen Cyfanwerthu ddiweddaraf ar gyfer 2020: Wholesale_brochure_2020

CYSYLLTU

Trwy ddefnyddio’r ffurflen hon, rydych yn cytuno i’r wefan yma storio a thrin eich data.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket