CAFFI’R

TIDE/ LLANW

AMSEROEDD AGOR AR HYN O BRYD

Tide/ Llanw is currently closed for winter.

Ni Allwn aros i weld gwynebau cyfarwydd ar ôl yr hyn a fu’n flwyddyn anodd i bob un ohonym. Sylwch nad ydym yn cynnig bwydlen cinio, ond rydym ni yn gobeithio a byddwch yn ymuno â ni am coffi a cacen rhagorol, hufen iâ lleol Red Boat ag y golygfa orau ar yr Ynys.

 

Ymunwch â’n rhestrau cylchlythyr (sgroliwch i lawr ar ffôn) i ddilyn ein cynlluniau ar gyfer clybiau swper gyda’r nos yr haf a mwy.

 

 

 

ETHOS

Mae Tŷ Halen, Halen Môn yn sefyll mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, gyda golygfa heb ei thebyg o’r Fenai ac Eryri. 

Mae ein caffi awyr agored wir yn dathlu’r olygfa hon, ac mae’n lle perffaith i alw heibio am goffi cyn neu ar ôl cerdded ar Draeth Niwbwrch. 

 

Rydym yn falch o gael ein cynnwys yn y Good Food Guide 2020.

 

 

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket