CAFFI’R

TIDE/ LLANW

AMSEROEDD AGOR AR HYN O BRYD

Rydym ar gau ar hyn o bryd.

Rydym yn gobeithio ailagor ar gyfer coffi a bwyd i fynd ar ddydd Iau 22 Ebrill, yn amodol ar gyngor y llywodraeth.

Ein horiau agor fydd dydd Iau i ddydd Sul 11-3pm. 

Edrychwn ymlaen yn eiddgar i weld wynebau cyfarwydd ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn aeaf anodd i bawb ohonom. Noder, ni fyddwn yn cynnig bwydlen ginio eto ond rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni am deisen a choffi gwerth chweil, a’r olygfa orau ar yr ynys. 

Ymunwch â’n rhestrau cylchlythyr (sgroliwch i lawr ar ffôn) i ddilyn ein cynlluniau ar gyfer clybiau swper gyda’r nos yr haf a mwy. 

 

 

 

ETHOS

Mae Tŷ Halen, Halen Môn yn sefyll mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, gyda golygfa heb ei thebyg o’r Fenai ac Eryri. 

Mae ein caffi awyr agored wir yn dathlu’r olygfa hon, ac mae’n lle perffaith i alw heibio am goffi cyn neu ar ôl cerdded ar Draeth Niwbwrch. 

 

Rydym yn falch o gael ein cynnwys yn y Good Food Guide 2020.

 

 

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket