Caffi’r | Halen Môn

CAFFI’R

TIDE/ LLANW

AMSEROEDD AGOR AR HYN O BRYD

Rydym yn agored:

11yb-3yp, Mercher-Sul

Ni Allwn aros i weld gwynebau cyfarwydd ar ôl yr hyn a fu’n flwyddyn anodd i bob un ohonym. Sylwch nad ydym yn cynnig bwydlen cinio, ond rydym ni yn gobeithio a byddwch yn ymuno â ni am coffi a cacen rhagorol, hufen iâ lleol Red Boat ag y golygfa orau ar yr Ynys.

 

Ymunwch â’n rhestrau cylchlythyr (sgroliwch i lawr ar ffôn) i ddilyn ein cynlluniau ar gyfer clybiau swper gyda’r nos yr haf a mwy.

 

 

 

ETHOS

Mae Tŷ Halen, Halen Môn yn sefyll mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, gyda golygfa heb ei thebyg o’r Fenai ac Eryri. 

Mae ein caffi awyr agored wir yn dathlu’r olygfa hon, ac mae’n lle perffaith i alw heibio am goffi cyn neu ar ôl cerdded ar Draeth Niwbwrch. 

 

Rydym yn falch o gael ein cynnwys yn y Good Food Guide 2020.

 

 

 

0
Your basket