CAFFI’R

TIDE/ LLANW

 Mae ein siop goffi awyr agored yn dathlu’r olygfa banoramig anhygoel sydd gennym yma yn Halen Môn, yn edrych allan ar draws Eryri a’r Fenai. Mae gennym hefyd tipi pictiwrésg wedi’i amgylchynu gan flodau gwyllt os fydd angen cysgod arnoch rhag yr haul neu’r glaw.

Mae’n le gwych i alw heibio am goffi gwyn fflat Coaltown a fflapjac sesame wedi’i dostio a halen môr, neu Jin Môr oer a phecyn o greision Halen Môr Môn. Mae gennym stoc o fyrbrydau, cacennau a diodydd, ond nid ydym yn gweini cinio ar hyn o bryd.

Does dim angen archebu bwrdd ac mae croeso mawr i gŵn.

Rydym ar agor 10 – 4.30yh bob dydd ac mae Maxine a’r tîm yn edrych ymlaen at eich croesawu.

 

 

– Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda.

– Nid ydym yn gweini bwydlen ginio ar hyn o bryd.

– Nid oes angen cadw bwrdd.

– Nid ydym yn cynnal ciniawau dros dro ar hyn o bryd ond gobeithiwn wneud hynny eto yn y dyfodol.

0
Your basket