CAFFI’R

TIDE/ LLANW

AMSEROEDD AGOR AR HYN O BRYD

Diolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi Tide/Llanw yn y pedair blynedd ddiwethaf, drwy ein cyflenwi, dod am ginio neu i glwb swper neu alw heibio am @coaltowncoffee. 

Rydyn ni eisiau i bopeth rydyn ni’n ei rannu, ei gynnal a’i gynhyrchu fel busnes i fod ein cynnig gorau ac mae wedi dod yn amlwg i ni fod angen ailymgynnull cyn y gallwn ei gynnig o ran arlwyo. 

Fel llawer o’r DU, ers gadael yr UE rydym wedi cael problemau staffio enfawr ym maes lletygarwch, a chan gyfuno hyn â heriau o Covid, costau cynyddol a hinsawdd ansicr, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gangen caffi/digwyddiadau’r busnes gael blwyddyn i ffwrdd, fel y gallwn bwyso a mesur a phenderfynu ar gynllun wrth symud ymlaen. 

Nid ar chwarae bach yr ydym wedi gwneud y penderfyniad hwn, a byddwn yn ailedrych ar y penderfyniad ym mis Hydref 2023 i gynllunio ar gyfer 2024 a thu hwnt.

Yn y cyfamser, bydd ein tîm yn dal i fod yma gyda’n canolfan ymwelwyr hynod, siop nwyddau cartref a digonedd o syniadau newydd eleni. Rydym yn addo parhau i fod yn arloesol ac i barhau i wneud cynnyrch blasus. Daliwch ati i gefnogi eich caffis a’ch bwytai lleol, maen nhw i gyd ein hangen ni!

ETHOS

Mae Tŷ Halen, Halen Môn yn sefyll mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, gyda golygfa heb ei thebyg o’r Fenai ac Eryri. 

Mae ein caffi awyr agored wir yn dathlu’r olygfa hon, ac mae’n lle perffaith i alw heibio am goffi cyn neu ar ôl cerdded ar Draeth Niwbwrch. 

 

 

 

 

 

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket