WORK WITH US

We are recruiting.

Despite being in uncertain times we look forward with optimism to when we can reopen our visitor centre and outdoor café.

We are recruiting sociable, customer-facing people as retail assistants and guides, baristas, chefs, and servers.

Jobs are full and part-time, with weekend and occasional evening work.

Please send CVs in the first instance, and short-listed applicants will be required to be fill in an application form. 

Please download  job descriptions (click on the titles below) to help you decide which role you are best suited to. 

Ability to speak Welsh is highly desirable.
Start date is dependent on Government regulations.
Applications close March 5th.
Email Nicki@halenmon.com with a CV.
Interviews initially through Zoom or Teams.

Training will be given. 

We are proud to be Living Wage Employers.

 Mae Halen Môn yn recriwtio

Er ein bod ni yng nghanol cyfnod heriol, rydym yn edrych ymlaen yn frwdfrydig at ailagor ein canolfan ymwelwyr a chaffi awyr agored.

Er mwyn galluogi hynny i ddigwydd, rydym yn recriwtio pobl gymdeithasol, fydd yn wynebu’r cyhoedd, i lenwi swyddi fel cynorthwywyr adwerthu a thywyswyr, baristas, cogyddion, a gweinyddion.

Mae swyddi llawn a rhan amser ar gael, gyda gwaith achlysurol yn ystod nosweithiau a phenwythnosau.

Lawrlwythwch ein swydd ddisgrifiad i’ch helpu chi ddewis pa swydd sydd orau i chi.

Mae dyddiad cychwyn yn dibynnu ar reoliadau’r Llywodraeth.
Darperir hyfforddiant.
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn.

Ceisiadau’n cau 5 Mawrth.
Cynhelir cyfweliadau ar Zoom neu Teams.

Rydym yn falch o fod yn Gyflogwyr Cyflog Byw

coastal_communities

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket