Work With Us

Snowdonia

Halen Môn needs you! We’re looking for a Guide and Retail Assistant to join our small and friendly team. You will be confident and outgoing, preferably with retail experience, although training will be given.

Your 30 hours per week will be split between guiding and running the shop, and some weekend work is required. Hourly rate is above minimum wage.

Email eluned@halenmon.com with your application
Closing date for applications: April 3rd
Interviews: w/c April 9th
Start date: w/c April 30th

Here’s the Job description
Here’s our English Application form

Byddwch yn hyderus a sgyrsiol, yn ddelfrydol gyda phrofiad manwerthu, er y rhoddir hyfforddiant.

Bydd eich 30 awr yr wythnos yn cael ei rannu rhwng tywys a rhedeg y siop, a bydd angen rhywfaint o waith penwythnos. Mae cyfradd yr awr yn uwch na’r isafswm cyflog.

Cysylltwch ag eluned@halenmon.com
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Ebrill 3ydd
Cyfweliadau: w/d Ebrill 9fed
Dyddiad dechrau: w/d Ebrill 30ain

Here’s the bilingual Job description
Here’s our Welsh_application_form