Work With Us | Halen Môn

WORK WITH US

 DIGITAL MARKETING ASSISTANT

We’re looking for someone part-time to work across the Halen Môn social accounts – sourcing, creating, and scheduling content as well as connecting with our online audience to help us raise brand awareness and build a strong digital presence. We ‘d like to work with someone with a talent for storytelling and an interest in seasonal food and sustainability.

Our ideal candidate is an experienced professional with strong writing skills and a keen eye for design and aesthetics. You should be a self-starter and pay excellent attention to detail. This is a hands-on role, with real room for development.

Salary will be dependent on experience. We would be happy to talk to freelancers as well as those who wish to be employed.

We are proud to be Real Living Wage Employers.

 

Full job description (English)

Application form (English)

 

Please send your application to nicki@halenmon.com with ‘Digital Marketing’ in the email subject.

 

CYNORTHWYYDD DIGIDOL

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio’n rhan amser ar draws cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Halen Môn – yn cyrchu, creu, ac amserlennu cynnwys yn ogystal â chysylltu â’n cynulleidfa ar-lein i’n helpu i godi ymwybyddiaeth brand a meithrin presenoldeb digidol cryf.

Gweithiwr marchnata digidol proffesiynol, gyda dawn i adrodd straeon a diddordeb brwd mewn bwyd tymhorol a chynaliadwyedd.

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn weithiwr proffesiynol profiadol gyda sgiliau ysgrifennu cryf a llygad craff am ddylunio ac estheteg. Dylech fod yn frwdfrydig ac awyddus ac yn gallu i roi sylw arbennig i fanylion. Mae hon yn rôl weithredol, gyda lle i ddatblygu.

Salary will be dependent on experience. We are proud to be Real Living Wage Employers.

Job description (Welsh)

Application form (Welsh)

Please send your application to nicki@halenmon.com with ‘Digital Marketing’ in the email subject.

 

 

 

 

 

 

coastal_communities

 

0
Your basket