Work With UsWe are looking for a Sales Processor to join our small and friendly team, to manage our domestic and export customers’ orders, maintain records and help develop new customers.

We’re looking for someone with exceptional customer care experience,  as well as excellent written and spoken communication skills. You must be IT literate, well-organised, tidy and meticulous, as well as be able to prioritise work effectively. You will be a strong team player, and have experience with Sage. The ability to speak Welsh and any other languages is also desirable.

Competitive salary, full-time, 40 hours and office based, in our purpose-built Saltcote right on the beautiful Menai Strait.

Please note that we do not accept CV’s alone, an application form must be completed to apply for this position.  If you have any questions please contact Nicki via email Nicki@halenmon.com

Job description (in English) here.
Application form (in English) here.

Please send completed applications to Nicki@halenmon.com.

Closing date is October 9th, with interviews W/C 15th October.

‘Da ni’n chwilio am Brosesydd Gwerthiant i ymuno â’n tîm cyfeillgar, i reoli archebion ein cwsmeriaid domestig a thramor, cadw cofnodion ac i helpu datblygu cwsmeriaid newydd.

‘Da ni’n chwilio am rywun sydd â phrofiad gofal cwsmer eithriadol, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol. Rhaid cael llythrennedd cyfrifiadurol, a bod yn drefnus, taclus a thrylwyr, yn ogystal â gallu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol. Byddwch yn chwaraewr tîm cryf, a phrofiad gyda Sage. Mae’r gallu i siarad Cymraeg ac unrhyw ieithoedd eraill hefyd yn ddymunol.

Cyflog cystadleuol, llawn amser, 40 awr mewn swyddfa yn ein Tŷ Halen ar lan y Fenai.

Sylwch ‘da ni ddim yn derbyn CV yn unig, rhaid cwblhau ffurflen gais i ymgeisio am y swydd hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Jess trwy e-bost: jess@halenmon.com

Swydd Disgrifiad Saesneg yma.
Ffurflen gais Cymraeg yma.

Anfonwch geisiadau wedi’u cwblhau i jess@halenmon.com

Y dyddiad cau yw 9 Hydref, gyda chyfweliadau w/c 15 Hydref.