Mae busnes Halen Môn a’n mygdy yn tyfu a ‘da ni’n chwilio am aelodau newydd o’n tîm. ‘Da ni’n chwilio am:

– Goruchwyliwr Cynhyrchu gyda sgiliau da wrth reoli pobl, sylw i fanylion ac ymgyrch am ansawdd.

– Technegydd Peirianneg a’r Mygdy sy’n meddu ar sgiliau peirianneg dda i gefnogi ein Rheolwr Peirianneg.

Mae’r ddwy rôl yn amser llawn gyda rhywfaint o waith penwythnos. Unwaith y bydd wedi’i hyfforddi, bydd yn ofynnol i’r Technegydd fod ar alw o leiaf un noson yr wythnos.

Swydd Disgrifiad ar gyfer y Goruchwyliwr Cynhyrchu yma.

Swydd Disgrifiad ar gyfer y Technegydd Peirianneg a Mygdy yma.

I wneud cais am y swyddi hyn llenwch y ffurflen gais isod, ni dderbynnir CVs yn unig. Anfonwch geisiadau wedi’u llenwi at nicki@halenmon.com.

Peirianneg a Mygdy yma

Cyfraddau cyflog cystadleuol
Dyddiad cau: 29 Ebrill
Cyfweliadau w / c: 6 Mai
Swyddi i ddechrau: cyn diwedd mis Mai

Our sea salt and smokery business  is growing and we’re looking for new members of the team. We’re looking for:

– a Production Supervisor with good people management skills, attention to detail and a drive for quality.

– an Engineering and Smokery technician with good engineering skills to support our Engineering Manager.

Both roles are full-time with some weekend work. Once trained, the Technician will be required to be on-call a minimum of one night per week.

Production Supervisor job description here..
Engineering & Smokery technician job description here.

To apply for these roles please complete the application form below, CV’s alone will not be accepted. Please send completed applications to nicki@halenmon.com.

Application Form Here

Competitive rates of pay
Closing date: 29th April
Interviews w/c: 6th May
Jobs to start: before the end of May