WORK WITH US

Dispatch Team Leader

We are currently looking for a Dispatch Team Leader.

Essential:

 • Computer literate and good excel skills
 • Good organisation skills
 • Stock management
 • Planning skills
 • Goods in and out (pallet building)
 • Fork Lift and Reach trained
 • Use of Sage Line 50 (full training will be given)

 

Job description link

Application form link

Permanent, full time, 40 hours a week, Monday to Friday, 08.30 to 17.00

Closing date 30th Sept

Interviews W/C  5th October with a view to start as soon as possible to allow for a handover.

Please note CV’s will only be accepted  along with a covering letter and completed application form.

Above minimum and competitive wage

 

Arweinydd Tîm Anfon

Mae cogyddion a phobl sy’n hoff o fwyd yn mwynhau Halen Môn ledled y byd.

 

 • Sgiliau cyfrifiadurol a sgiliau Excel da
 • Sgiliau trefnu da
 • Rheoli stoc
 • Sgiliau cynllunio
 • Nwyddau i mewn ac allan (adeiladu paled)
 • Wedi hyfforddi i ddefnyddio Fforc Godi a ‘Reach’
 • Defnyddio Sage Line 50 (rhoddir hyfforddiant llawn)

 

Parhaol, llawn amser, 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 08.30 tan 17.00

Dyddiad cau 30 Medi

Cyfweliadau W / C 5 Hydref gyda’r bwriad o ddechrau cyn gynted â phosib er mwyn caniatáu trosglwyddo.

Sylwch mai dim ond ynghyd â llythyr eglurhaol a ffurflen gais wedi’i chwblhau (sydd i’w gael ar ein gwefan) y derbynnir CV

Cyflog cystadleuol uwchlaw isafswm cyflog

coastal_communities

 

0
Your Basket