SIOP AR Y SAFLE

AMSEROEDD AGOR

Agor saith diwrnod

11-4yp

 

YR HYN A WERTHWN

Yn ein Tŷ Halen y caiff ein halen môr gwobrwyol ei wneud, a cheir yma hefyd siop anrhegion gyfoes a llawn steil. Rydym yn gwerthu ein hystod lawn o nwyddau halen môr, yn ogystal ag amrywiaeth cyfnewidiol o eitemau cegin, trysorau vintage, bwydydd lleol, eitemau cartref masnach deg ac anrhegion glan môr.

Os yw siopa yn brofiad braidd yn flinedig ichi, gallwch orffwys ar ein soffa. Estynnwn groeso cynnes i’n holl ymwelwyr, pa un a ydynt yn bwriadu mynd ar un o’n teithiau Tŷ Halen, ai peidio.

BETH I’W DDISGWYL

Rydym wedi gwneud ein gorau glas i adlewyrchu’r hyn sydd o’n cwmpas, felly mae ein gosodyn golau wedi’i wneud o ddarn enfawr o froc môr lleol, a chaiff y siop ei gwresogi gan stôf sy’n llosgi coed tân lleol.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket