Siop ar Y Safle - Halen Môn

SIOP AR Y SAFLE

AMSEROEDD AGOR

Mae ein siop ar agor saith diwrnod yr wythnos ar hyn o bryd

11yb-4yp

 

We will close for the festive break from  22nd Dec at 2pm and re-open on  4th Jan 2022. 

Nadolig Llawen from all of us at Halen Môn

  Sylwch nid yw ein teithiau’n rhedag ar hyn o bryd oherwydd y pandemig.
Gwiriwch ein cyfryngau cymdeithasol i gael y gwybodaeth ddiweddaraf am y gwyliau banc unigol.

 

 

YR HYN A WERTHWN

Yn ein Tŷ Halen y caiff ein halen môr gwobrwyol ei wneud, a cheir yma hefyd siop anrhegion gyfoes a llawn steil. Rydym yn gwerthu ein hystod lawn o nwyddau halen môr, yn ogystal ag amrywiaeth cyfnewidiol o eitemau cegin, trysorau vintage, bwydydd lleol, eitemau cartref masnach deg ac anrhegion glan môr.

Os yw siopa yn brofiad braidd yn flinedig ichi, gallwch orffwys ar ein soffa. Estynnwn groeso cynnes i’n holl ymwelwyr, pa un a ydynt yn bwriadu mynd ar un o’n teithiau Tŷ Halen, ai peidio.

BETH I’W DDISGWYL

Rydym wedi gwneud ein gorau glas i adlewyrchu’r hyn sydd o’n cwmpas, felly mae ein gosodyn golau wedi’i wneud o ddarn enfawr o froc môr lleol, a chaiff y siop ei gwresogi gan stôf sy’n llosgi coed tân lleol.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket