SIOP AR Y SAFLE

AMSEROEDD AGOR

*** Mae’r siop ar gau ar hyn o bryd oherwydd rheoliadau Covid Cymru ***

Archebwch trwy ein gwe-siop – gallwn anfon nwyddau atoch trwy’r byd i gyd

 

 

YR HYN A WERTHWN

Yn ein Tŷ Halen y caiff ein halen môr gwobrwyol ei wneud, a cheir yma hefyd siop anrhegion gyfoes a llawn steil. Rydym yn gwerthu ein hystod lawn o nwyddau halen môr, yn ogystal ag amrywiaeth cyfnewidiol o eitemau cegin, trysorau vintage, bwydydd lleol, eitemau cartref masnach deg ac anrhegion glan môr.

Os yw siopa yn brofiad braidd yn flinedig ichi, gallwch orffwys ar ein soffa. Estynnwn groeso cynnes i’n holl ymwelwyr, pa un a ydynt yn bwriadu mynd ar un o’n teithiau Tŷ Halen, ai peidio.

BETH I’W DDISGWYL

Rydym wedi gwneud ein gorau glas i adlewyrchu’r hyn sydd o’n cwmpas, felly mae ein gosodyn golau wedi’i wneud o ddarn enfawr o froc môr lleol, a chaiff y siop ei gwresogi gan stôf sy’n llosgi coed tân lleol.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket