Wrth i silffoedd siop lysiau ddechrau llenwi gyda thomatos o bob lliw a llun, roeddem yn awyddus i rannu tarten sy’n eu rhoi yn ganolbwynt. Mae’r cinio cyfoethog gyda blas umami yn edrych mor hardd ag y mae’n blasu. Rydym yn defnyddio tomatos o’n hoff dyfwyr yma, Cwmni Tomato Ynys Wyth.

DIGON I 4
1kg cymysgedd o domatos cymysg, pob siâp, lliw a maint.
Halen Môn Pur neu Halen Môn Mwg 4 shibwnsyn,
wedi’u sleisio’n fân 2 ewin o arlleg,
wedi’u sleisio’n fân 100g sbigoglys,
edi’u golchi croen lemwn olew olewydd 1 ddalen o grwst pwff

Cynheswch y popty i 120C. Hanerwch y tomatos o gwmpas eu canol a’u trefnu ar hambwrdd rhostio. Ychwanegwch binsiad hael o Halen Môn Pur a phupur du. Rhowch yng nghanol y popty am awr a hanner – dwy awr ond cadwch lygad ar y tomatos bach gan y byddant yn coginio’n llawer cynt. Bydd y tomatos yn barod pan fydd swigod ar eu crwyn ond heb losgi.

Tra bod y tomatos yn coginio, cynheswch badell ffrio 23cm, sydd yn addas i ffwrn, dros wres canolig ac ychwanegwch sblash o olew olewydd. Coginiwch y shibwns am ychydig o funudau, yna ychwanegwch y garlleg a’i goginio am funud neu ddwy arall cyn ychwanegu’r sbigoglys a chroen lemwn. Coginiwch am ychydig mwy o funudau nes bod y sbigoglys yn gwywo. Tynnwch oddi ar y gwres a draeniwch unrhyw leithder trwy ridyll, gan ei gwthio i lawr gyda chefn llwy bren. Sychwch y badell gyda phapur cegin, yna rhwbiwch yr olew olewydd o amgylch yr ochrau. Rhowch o’r neilltu tan yn ddiweddarach.

Pan fydd y tomatos wedi cael eu hamser, trowch y ffwrn hyd at 180C. Arllwyswch ychydig o olew olewydd (tua 1 llwy fwrdd) i mewn i waelod y badell ffrio. Rhowch y tomatos, gyda’r croen i fyny, ar waelod y badell (peidiwch â phoeni os oes rhywfaint o orgyffwrdd). Trefnwch y sbigoglys ar ben y tomatos, yna torrwch ddalen o grwst ychydig yn fwy na’r badell. Rhowch y crwst dros y gymysgedd o sbigoglys a thomato a phinsiwch yr ochr i mewn.

Rhowch yn y ffwrn am 25-30 munud nes bod y crwst yn euraidd ac wedi ymchwyddo. Pan fyddwch yn barod i’w fwyta, rhedwch sbatwla o amgylch yr ymyl i lacio ochr y darten a rhowch blât ychydig yn fwy dros y top. Gan ddal y sosban a’r plât ynghyd ag un llaw ar bob ochr, trowch y badell drosodd. Gweinwch gyda salad gwyrdd.

0
Your basket