Bydd unrhyw un sydd wedi bod yn ddigon ffodus i fwyta mewn digwyddiad lle mae Anja wedi coginio yn gwybod pa mor dda y bydd y llyfr newydd hwn, Strudel, Noodles and Dumplings, yn mynd i fod. Mae llyfr hir-ddisgwyliedig o fwyd cenedlaethol yn profi bod mwy i fwyd Almaenig na Bratwurst a Black Forest Gateau. O ryseitiau fel wafflau gwenith cyflawn llaeth enwyn i borc rhost carwe gyda colslo bresych coch, cwins ac afal, mae ei ffordd o goginio yn fywiog, onest, a chyflym.

Byddwn yn rhoi copi i ffwrdd trwy ein cyfrif Instagram yn ystod yr wythnosau nesaf, ond yn y cyfamser, mae Anja wedi bod yn garedig i rannu rysáit teuluol ar gyfer Porc Rhost Carwe, isod.

Daw’r rysáit porc rhost hwn oddi wrth fy hen nain, Hedel. Mae gogoniant y rysáit yn gorwedd yn y saws – trwy ryw alcemi anhygoel, mae hi wedi llwyddo i greu grefi allan o ddim heblaw ychwanegu dŵr at y badell o bryd i’w gilydd.

Digon i 6 – 8
Bydd arnoch angen hambwrdd pobi mawr

2 winwnsyn, wedi’u plicio a phob un wedi’i dorri’n 3
1 x darn o goes porc 2kg
1 llwy de o olew blodyn yr haul
2 llwy de hadau carwe
2 llwy de mintys y graig sych
2 llwy de Halen Môn
½ llwy de pupur du ffres

Cynheswch y popty i 240°C/220°C ffan/nwy 9.

Rhowch y winwns i mewn i waelod yr hambwrdd pobi mawr. Sgoriwch groen y porc a’i roi ar ben y winwns. Ychwanegwch yr olew a rhwbiwch efo’r hadau carwe, mintys y graig, halen a phupur.

Rhowch y porc yng nghanol y ffwrn am 20 munud, yna trowch y ffwrn i lawr i 190°C / 170°C ffan/nwy 5 ac ychwanegwch 500ml o ddŵr berwedig i’r hambwrdd. Dylai’r dŵr ddod y rhan fwyaf o’r ffordd i fyny’r winwns ond heb gyffwrdd â’r cig. Ar ôl 20 munud, dylai rhan fwyaf o’r dŵr fod wedi anweddu, gyda’r hylif sy’n weddill yn frown. Arllwyswch 500ml arall o ddŵr berwedig i mewn i’r hambwrdd. Ar ôl hanner awr ychwanegwch 400ml arall o ddŵr berwedig i’r hambwrdd.

Dylai porc fod wedi coginio rhwng 1 awr a 40 munud a 2 awr ar ôl iddo fynd i’r popty gyntaf, ond mae’n dibynnu ar eich popty. Archwiliwch y cig ar ôl 1½ awr, ac os yw’r grofen yn brownio gormod, gorchuddiwch â ffoil.

Gosodwch y porc ar un ochr i orffwys, a phrofwch y saws i wneud yn siŵr bod digon o sesnin; os ydych yn dymuno, ac yr wyf yn aml yn ei wneud, ychwanegwch lwy de o Marmite neu Worcestershire. Rydyn ni’n bwyta hyn gyda Knödel a bresych coch, ond mae’n hyfryd gyda thatws a llysiau gwyrdd.

Mae’r rysáit yma yn dod o ‘Strudel, Noodles and Dumplings‘.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket