Does dim byd tebyg i Ffriter da. Mae’r rhain yn ysgafn a ffluwchog diolch i halltu’r corbwmpen, gyda hufenogrwydd o’r caws Gafr y Fenni. Gyda chic dda ein cetshyp Mari Waedlyd newydd sbon ac mae gennych yr brecinio neu ginio perffaith.

DIGON I 4

Y FFRITER
3 corbwmpen
Halen Môn Pur
2 glust o india-corn
100g o gaws Gafr meddal y Fenni, wedi briwsioni’n fras
1 tsili coch, wedi’i dorri’n fân
ychydig o dail teim
tusw o shibwns, wedi’u sleisio’n fân
3 wy
30ml llaeth cyflawn
65g blawd plaen
pupur du

AR GYFER PICL CIWCYMBR CYFLYM:
½ ciwcymbr
1 llwy de o siwgr caster
1 llwy de Halen Môn Pur
sudd 1 lemwn
1 llwy fwrdd finegr seidr
½ llwy de o hadau coriander
½ llwy de o hadau ffenigl

I WEINI:
Llwyaid iach o getshyp Mari Waedlyd Halen Môn.

Gratiwch y corbwmpen ar y lleoliad mwyaf ar eich blwch gratio i golandr mewn powlen fawr. Ychwanegwch 2 lwy de o Halen Môn Pur a’i adael ar un ochr. Mae eu halltu yn y modd hwn yn gwella gwead y ffriter trwy gael gwared ar leithder y corbwmpen.

Tra bod y corbwmpen yn draenio, gwnewch y picl. Torrwch y ciwcymbr yn ei hanner ar ei hyd a chrafu’r hadau allan gyda llwy de. Sleisiwch yn ddarnau 2cm a’u rhoi mewn powlen. Rhwbiwch y siwgr a’r halen i mewn i’r ciwcymbr am 15 eiliad gan sicrhau bod bob sleisen cael ei gwmpasu. Ychwanegwch y sudd lemwn, finegr a sbeisys a’i roi ar un ochr.

Nesaf, rhowch un glust o india-corn yn unionsyth mewn powlen gymysgu fawr a’i wthio i lawr ar waelod y bowlen. Defnyddiwch gyllell llysiau miniog i sleisio i lawr ochrau’r corn, gan droi ychydig ar ôl pob sleis i gasglu’r holl gnewyll yn y bowlen. Cymysgwch y caws gafr, chilli, teim a shibwns gyda fforc i ymgorffori popeth yn gyfartal.

Mewn powlen arall, gan ddefnyddio fforch cymysgwch yr wyau, llaeth a blawd. Ychwanegwch halen a phupur. Arllwyswch i mewn i’r bowlen gymysgu gyda’r india-corn ac ychwanegwch y corbwmpen. Cymysgwch yn dda gyda llwy bren, gan ychwanegu ychydig mwy o flawd os yw’r gymysgedd yn edrych yn rhy wlyb, neu wy arall os yw’n edrych yn rhy sych.

Nesaf, cynheswch badell ffrio fawr ar wres canolig uchel gan ychwanegu 2 lwy fwrdd o olew olewydd ysgafn. Ychwanegwch lond llwy fwrdd o Ffriter i’r badell a’i choginio am 2-3 munud ar bob ochr. Cadwch y ffriter mewn ffwrn i gadw’n gynnes, efallai y bydd angen i chi wneud ychydig o sypiau.

Gweinwch gyda’r picl ciwcymbr a chetshyp ar yr ochr, a mymryn o Halen Môn pur i orffen.

DELWEDD: Jess Lea-Wilson
RYSÁIT: Anna Shepherd

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket