Does dim byd tebyg i Ffriter da. Mae’r rhain yn ysgafn a ffluwchog diolch i halltu’r corbwmpen, gyda hufenogrwydd o’r caws Gafr y Fenni. Gyda chic dda ein cetshyp Mari Waedlyd newydd sbon ac mae gennych yr brecinio neu ginio perffaith.

DIGON I 4

Y FFRITER
3 corbwmpen
Halen Môn Pur
2 glust o india-corn
100g o gaws Gafr meddal y Fenni, wedi briwsioni’n fras
1 tsili coch, wedi’i dorri’n fân
ychydig o dail teim
tusw o shibwns, wedi’u sleisio’n fân
3 wy
30ml llaeth cyflawn
65g blawd plaen
pupur du

AR GYFER PICL CIWCYMBR CYFLYM:
½ ciwcymbr
1 llwy de o siwgr caster
1 llwy de Halen Môn Pur
sudd 1 lemwn
1 llwy fwrdd finegr seidr
½ llwy de o hadau coriander
½ llwy de o hadau ffenigl

I WEINI:
Llwyaid iach o getshyp Mari Waedlyd Halen Môn.

Gratiwch y corbwmpen ar y lleoliad mwyaf ar eich blwch gratio i golandr mewn powlen fawr. Ychwanegwch 2 lwy de o Halen Môn Pur a’i adael ar un ochr. Mae eu halltu yn y modd hwn yn gwella gwead y ffriter trwy gael gwared ar leithder y corbwmpen.

Tra bod y corbwmpen yn draenio, gwnewch y picl. Torrwch y ciwcymbr yn ei hanner ar ei hyd a chrafu’r hadau allan gyda llwy de. Sleisiwch yn ddarnau 2cm a’u rhoi mewn powlen. Rhwbiwch y siwgr a’r halen i mewn i’r ciwcymbr am 15 eiliad gan sicrhau bod bob sleisen cael ei gwmpasu. Ychwanegwch y sudd lemwn, finegr a sbeisys a’i roi ar un ochr.

Nesaf, rhowch un glust o india-corn yn unionsyth mewn powlen gymysgu fawr a’i wthio i lawr ar waelod y bowlen. Defnyddiwch gyllell llysiau miniog i sleisio i lawr ochrau’r corn, gan droi ychydig ar ôl pob sleis i gasglu’r holl gnewyll yn y bowlen. Cymysgwch y caws gafr, chilli, teim a shibwns gyda fforc i ymgorffori popeth yn gyfartal.

Mewn powlen arall, gan ddefnyddio fforch cymysgwch yr wyau, llaeth a blawd. Ychwanegwch halen a phupur. Arllwyswch i mewn i’r bowlen gymysgu gyda’r india-corn ac ychwanegwch y corbwmpen. Cymysgwch yn dda gyda llwy bren, gan ychwanegu ychydig mwy o flawd os yw’r gymysgedd yn edrych yn rhy wlyb, neu wy arall os yw’n edrych yn rhy sych.

Nesaf, cynheswch badell ffrio fawr ar wres canolig uchel gan ychwanegu 2 lwy fwrdd o olew olewydd ysgafn. Ychwanegwch lond llwy fwrdd o Ffriter i’r badell a’i choginio am 2-3 munud ar bob ochr. Cadwch y ffriter mewn ffwrn i gadw’n gynnes, efallai y bydd angen i chi wneud ychydig o sypiau.

Gweinwch gyda’r picl ciwcymbr a chetshyp ar yr ochr, a mymryn o Halen Môn pur i orffen.

DELWEDD: Jess Lea-Wilson
RYSÁIT: Anna Shepherd

0
Your basket