Galette Mwg Stilton, Corbwmpen + Theim - Halen Môn

Galette Mwg Stilton, Corbwmpen + Theim

Mae’r galette hyfryd sawrus yma yn berffaith ar gyfer swper dathlu ac mae’n dod at ei gilydd yn llawer cyflymach nag y gallech feddwl. Tarten lysieuol wych y bydd pawb am gael tafell ohoni. Roedd y rysáit hon wedi ymddangos yn wreiddiol yn The Telegraph Magazine.

DIGON I 4 – 6
750g pwmpen cnau neu bwmpen arall, heb hadau ac wedi’i dorri’n ddarnau 2cm
olew olewydd, ar gyfer coginio
1 nionyn wedi’i dorri’n fân
200g sbigoglys, wedi ei olchi a’i wasgu’n sych
1 llwy fwrdd Dŵr Mwg Derw Halen Môn
1 dalen crwst brau
10 grawnwin gwyrdd di-had, wedi’u haneru
75g Stilton
50g cnau Ffrengig
dail ychydig o sbrigiau o deim
25g menyn, wedi’i doddi

Cynheswch y popty o flaen llaw i 200C / nwy 6. Rhowch y corbwmpen mewn hambwrdd rhostio gyda digon o olew olewydd i’w cotio gyda phinsiad hael o halen a phupur.

Rostiwch yng nghanol y ffwrn am 25 munud, nes bod y corbwmpen yn feddal ac yn dechrau lliwio ar yr ymylon. Rhowch ar blât i oeri a gadwech y popty ymlaen.

 

 

 

Tra bod y corbwmpen yn rhostio, gallwch daro ymlaen â gweddill y llenwad. Cynheswch lwy fwrdd o olew olewydd mewn padell ffrio sydd â gwaelod trwm ac ychwanegwch y nionyn, ynghyd â phinsiad o halen. Coginiwch dros wres canolig, gan droi’n rheolaidd, am 8-10 munud, nes bod y nionyn yn feddal a lled dryloyw. Ychwanegwch y sbigoglys a’i goginio nes iddo wywo. Os yw’n ddyfrllyd iawn, draeniwch yr hylif cyn ychwanegu’r Dŵr Mwg Derw a throi drwodd. Rhowch y nionyn a’r sbigoglys blât i oeri.

Gorchuddiwch hambwrdd pobi fawr gydag ychydig o olew. Rholiwch y crwst mewn i gylch (tua 20cm ar draws) a’i roi ar yr hambwrdd pobi. Rhowch y corbwmpen sydd wedi oeri ychydig yng nghanol y crwst, gan adael 2-3cm ar yr ochrau.

Rhowch y gymysgedd sbigoglys mwg dros corbwmpen, yna nythwch y grawnwin yn y sbigoglys a’r corbwmpwn.  Briwsionwch y Stilton mewn darnau mawr a gwasgarwch y cnau Ffrengig a’r dail teim dros y cyfan.

I orffen y galette, codwch ymylon y crwst a’u plygu dros y llenwad, gan ddefnyddio’ch bysedd i wasgu a chrychu’r ychydig wrth i chi fynd. Brwsiwch y menyn wedi’i doddi dros y crwst agored a rhowch y galette yng nghanol y ffwrn am 20 munud, nes bod y crwst yn crisp ac yn euraidd ac mae’r caws wedi ei doddi.

Gweinwch gyda salad gwyrdd crisp neu slaw llysiau gwraidd wedi’i gratio.

Delweddau: Liz + Max
Rysáit: Anna Shepherd

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket