Bara fflat gyda pherlysiau a dŵr mwg hawdd - Halen Môn

Mae’r bara fflat yma yn cymryd naws sawrus go iawn o’r dŵr mwg. Mae’r blas golosg yn mynd yn dda gyda phopeth o ffalaffel i gig oen rhost, halwmi i hwmws, salad tomato syml i byrgyrs traddodiadol.

DIGON i 6

AR GYFER Y BARA PLANC:
175g blawd plaen
175g iogwrt naturiol
1 llwy de o bowdr pobi
25ml dŵr mwg derw
Pinsiad hael o Halen Môn Mwg Derw

AR GYFER MENYN TSILI GARLLEG (opsiynol)
50g menyn heb halen
2 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân
dail 3 choes persli, wedi’i olchi a’i dorri’n fân
1 pinsiad hael o Halen Môn Tsili Garlleg

Cyfunwch holl gynhwysion y bara fflat gyda’i gilydd mewn powlen a’i droi gyda llwy bren. Unwaith y bydd yn dechrau dod at ei gilydd, ffurfiwch bêl gyda’ch dwylo a’i droi allan ar fwrdd blawdiog. Tylinwch y toes am funud.

Cynheswch radell dros wres canolig-uchel.

Blawdiwch bwrdd glân a rholbren, yna rhannwch y toes i mewn i 6 maint pêl golff. Rholiwch y toes tan yn 1/2cm o drwch a’u coginio mewn sypiau ar radell boeth am 2-3 munud bob ochr nes bod y toes wedi ei goginio gydag  ychydig o farciau golosg ar bob ochr. Cadwch yn gynnes yn y ffwrn nes gweini.

I wneud y menyn tsili garlleg, toddwch y menyn mewn padell ffrio yn ofalus, tan iddo jyst dechrau edrych yn ffrothiog. Ychwanegwch y garlleg a’i goginio am funud neu ddau, ac yna ei gymryd oddi ar y gwres. Ychwanegwch halen a phersli. Brwsiwch dros y bara fflat tra eu bod dal yn boeth.

Rysáit: Anna Shepherd
Delwedd: Jess Lea-Wilson

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket