Ymgynghoriaeth

Rydym yn cynnig help a chyngor yn seiliedig ar dros 30 mlynedd o brofiad yn cynnal busnesau bach llwyddiannus yn y sectorau bwyd a thwristiaeth: Mona Seafoods, sef cyfanwerthwr pysgod cregyn, pysgod a chig hela, Sŵ Môr Ynys Môn, atyniad twristiaeth a oedd yn cynnwys caffi, siop anrhegion, cwrs golff gwyllt, busnes mewnforio perlau, deorfa bridio cimychiaid a siop fwyd; ac ar hyn o bryd Cwmni Halen Môn a ddechreuodd drwy wneud halen môr ar ein Aga, a bellach mae wedi datblygu’n frand byd-eang.

Gallwn roi cymorth gydag:

  • Atyniadau Ymwelwyr
  • Busnesau Bwyd
  • Marchnata Arloesol a Chysylltiadau Cyhoeddus
  • Brandio
  • Busnesau bach – staffio, systemau ariannol, Gweithdrefnau gweithredu safonol
  • Manwerthu – prynu a gwerthu
  • Codi arian ar gyfer busnes
  • Cyfryngau cymdeithasol
  • Cynaliadwyedd

Codwch y ffôn am sgwrs anffurfiol: mae’r cyfarfod cyntaf i drafod yn rhad ac am ddim. Gallwn roi help gydag un elfen unigol neu edrych ar bob agwedd ar fusnes. Rydym yn gweithio â busnesau newydd gan gyflwyno’r syniadau hynny i’r farchnad a rhoi cymorth wrth sefydlu systemau, ac yn gweithio hefyd â busnesau sydd eisoes wedi’u sefydlu sy’n dioddef yn sgil y dirwasgiad ac angen hwb, efallai fod gennych chi gynnyrch newydd sydd angen marchnata cryfach a brand i’w gefnogi.

I ddechrau arni anfonwch e-bost at

david@halenmon.com neu alison@halenmon.com

Edrychwn ymlaen at gael sgwrs â chi.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket