Mae Madeira yn llymeitian addas i ychwanegu at y rysáit truffl siocled Halen Môn hon, gan fod ganddo berthynas â’r môr hefyd. Canrifoedd yn ôl, darganfu morwyr y byddai gwin gwyn o ynys Madeira yn trawsnewid i mewn i win tywyll, cyfoethog ar ôl wythnosau o’r haul yn tywynnu ar y dec a siglo ysgafn y llong ar y tonnau. Ysbrydolodd hyn arddull o win cadarn sydd â blas cymhleth o resins, cnau Ffrengig, coffi a sbeisys, sy’n priodi’n hyfryd gyda’r nodiadau caramel yn y siocled coco uchel. Mae fflochiau cain Halen Môn yn dwysáu’r blasau.

Nodyn rysáit:
Nid oes angen creu golchi llestri ychwanegol trwy doddi’r siocled dros bain marie (fel y mae llawer o ryseitiau’n ei awgrymu), cyn belled â’ch bod yn ofalus peidiwch byth â gadael i’r sosban fynd yn rhy boeth unwaith y bydd y siocled wedi’i ychwanegu. Defnyddiwch wres isel a chymerwch eich amser.

DIGON AR GYFER 15 TRUFFL
200g Siocled Llaeth Green & Black’s
30ml Madeira melys
30ml Dŵr
2g Halen Môn
100g Powdwr coco ar gyfer ysgeintio

Rhowch yr Halen Môn, Madeira a’r dŵr mewn sosban fach a’i gynhesu i jest o dan bwynt mudferwi. Tynnwch o’r gwres. Torrwch y siocled yn ddarnau a’i ychwanegu i’r sosban, gan droi’n barhaus nes yn llyfn. Os ydych chi’n dal i gael darnau siocled heb ei doddi ar ôl munud o droi, rhowch y sosban yn ôl ar y gwres am 10 eiliad cyn ei dynnu, parhewch i droi. Arllwyswch y gymysgedd lyfn i bowlen a gadewch yn yr oergell iddo galedi, o leiaf 6 awr.

Hidlwch y powdr coco i mewn i bowlen fawr a’i neilltuo. Tynnwch y gymysgedd truffl o’r oergell a chan ddefnyddio llwy de cymerwch ychydig o’r cymysgedd a’i rholio eich dwylo cyn ei rhoi i mewn i’r powdwr coco. Rholiwch y trufflau yn y powdr coco nes eu cwmpasu’n llwyr, a’u cadw yn yr oergell nes eu bod yn barod i weini.

I weini, tynnwch y trufflau o’r oergell ac ysgytiwch y powdwr coco oddi arnynt, 3 neu 4 truffl ar y tro. Rhowch ar blât gweini a gadewch iddynt gynhesu ychydig am 20 munud. Mwynhewch!

Brandt Maybury, Cyd-sylfaenydd Tastehead – asiantaeth datblygu cynnyrch ac ymgynghoriaeth bwyd.

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket