Teithiau Tŷ Halen 

Saltcote2

 

Mae ein hadeilad gwobrwyol pwrpasol newydd – Tŷ Halen – yn unigryw.

Y cyntaf i Ynys Môn, Cymru a’r DU, mae’n gorwedd ar lan y Fenai mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, drws nesaf i Sw Môr Môn y tu allan i Frynsiencyn.

Ers mis Mawrth 2015, rydym yn falch o gynnig teithiau tywys ‘tu ôl i lenni’ Halen Môn. Mae ein taith yn unigryw ac fe’i hargymhellir ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn lle halen yn ein hanes, diwylliant a bwyd, ac wrth gwrs, am yr hyn sydd yn gwneud Halen Môn PDO yn flasydd gorau’r byd.

O dan arweiniad staff hyfforddedig, mae’r daith yn cynnwys gwers blasu halen ac mae’n para tua 50 munud. Mae ein hymwelwyr yn cael gwir flas ein cwmni ynghyd â’r cyfle i sgwrsio gydag aelodau staff.

Yn ogystal â chartref i’n proses gynhyrchu llaw-gynaeafu, mae gan yr adeilad siop chwaethus ac mae digon o le i barcio ar gyfer ceir a beiciau.

Rydym ar agor 10:00-17:00 saith diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn ac eithrio cau am 12-diwrnod dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae’r teithiau yn rhedeg bob awr rhwng 11:00-16:00 yn ystod y tymor brig, a thair gwaith y dydd ar adegau mwy tawel.

Os gwelwch yn dda sicrhewch eich lle dros y ffôn ar 01248 430871 ar y diwrnod, neu trwy e-bost os hoffech sicrhau lle ymlaen llaw: hello@halenmon.com. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sicrhau lle ymlaen llaw os oes gennych daleb.

Er bod yna groeso i blant  i ymuno â’r daith, cynlluniwyd yn bennaf ar gyfer oedolion. Mae’r tâl i blant dros 10 oed yn adlewyrchu hyn.

Pris: 
Oedolion £6
Pobl hŷn ac ynyswyr £5
Myfyrwyr £4.50
Plant 8 a throsodd £4 
Dan 8 oed am ddim (tra bod croeso i blant ymuno â’r daith, fe’i cynlluniwyd yn bennaf ar gyfer oedolion)

Mae ein siop ar agor 10:00-5:00 bob dydd ar gyfer y rhai sydd eisiau cael cyflenwad o sesnadau gorau y gellir ei brynu.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu.

coastal_communities

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket