Arloesedd, ymrwymiad a chymuned – mae syrcas enwog NoFit State yn cynrychioli cymaint o bethau gwych Cymru, a ‘da ni’n hoffi meddwl bod Halen Môn yn gwneud yr un peth. Er efallai nad oedd y cydweithio yn ddisgwyliedig, mae gennym lawer yn gyffredin gyda’r cwmni syrcas llwyddiannus, deinamig sy’n cynrychioli Cymru ledled y byd, ac roeddem wrth ein bodd i fod yn halltu eu popcorn wrth iddynt gymryd eu sioe trawiadol, ‘Bianco’, i Efrog Newydd.NoFit_State_2

Drwy gydol mis Mai, roedd y cwmni wedi ymgartrefu yn uniongyrchol o dan Pont Brooklyn, Efrog Newydd. Da ni’n siarad o brofiad wrth ddweud bod y sioe yn hollol fythgofiadwy. Fel dywed NoFit State:
‘Mae syrcas cyfoes wedi gwreiddio yn y gymuned deithiol sydd yn troi i fyny, codi pabell, ennyn cynulleidfa, ac yna gadael gyda glaswellt gwastad fel yr unig atgof i ddangos eu bod erioed yno. Y syrcas yw’r dieithriaid sy’n byw yn ein plith – ac os ydym yn rhedeg i ffwrdd i ymuno â nhw, rydym yn taflu ein swildod, ein confensiynau, a rheolau cymdeithas sefydlog i ffwrdd’.
No_FIt_State

Halen Môn eisoes yn cael ei ddefnyddio gan gogyddion, cynhyrchwyr a chariadon  bwyd ar hyd a lled America – o fwyty enwog Dan Barber Blue Hills yn Ninas Efrog Newydd i unigolyn sy’n gwneud caws artisan yn Texas, ond dyma’r tro cyntaf i ni erioed halltu byrbrydau syrcas o’r ansawdd uchaf yr ochr arall i’r Iwerydd.
Os ydych yn awyddus i weld  syrcas NoFit State ychydig yn nes at adref, byddant yn perfformio’r sioe newydd yn Pontio Bangor, ar Orffennaf 10fed.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket