Ein Tŷ Halen yw lle rydym yn gwneud ein halen môr gwobrwyol (darllenwch am ein taith tu ôl i’r llenni yma), ac mae hefyd yn gartref i’n siop gyfoes, a arweinir gan ddyluniad. Rydym yn gwerthu ein ystod lawn o halwynau môr yn ogystal ag ystod eang o nwyddau cegin, trysorau vintage, bwydydd lleol, nwyddau tŷ masnach deg a rhoddion glan môr sy’n newid yn gyson.

Rydym wedi gwneud ymdrech ymwybodol i adlewyrchu ein hamgylchedd: mae ein goleuadau yn hongian oddi ar ddarn enfawr o broc môr lleol, ac mae’r siop yn cael ei wresogi gan losgwr coed sy’n llosgi pren tân lleol.

Mae gennym soffa ar gyfer y rhai sy’n ffeindio siopa ychydig yn flinedig, ac estynnwn groeso i holl ymwelwyr os ydynt yn bwriadu mynd ar daith o amgylch Tŷ Halen ai peidio.

Rydym ar agor rhwng 10yb a 5yp bob dydd gydol y flwyddyn (ac eithrio 12-diwrnod dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd).

0
Your Basket