Os nad ydych wedi clywed am Anna Jones eto, mi ddylech – ‘gwych’ yw sylw Nigel Slater am ei llyfr newydd, A Modern Way to Cook. Mae hi wedi gweithio gyda phawb o Mary Berry i Yottam Ottolenghi.

Mae A Modern Way to Cook yn ymwneud â choginio pan fyddwn am wneud rhywbeth sydd yn hawdd i’w cyflawni. Beth sy’n gyflymach a mwy boddhaol nag omlet da iawn? Fel y dywed Anna, ‘mae ansawdd yr wyau a ddefnyddiwch yn gwbl allweddol, does dim cuddio, wyau organig neu fferm gyda melynwy melyn.’

Mae wyau a halen wrth gwrs, yn bartneriaid naturiol (‘mae wy heb halen yn debyg i gusan heb farf’) – ac er bod y rhan fwyaf o’n flasau mynd yn dda gydag omlet gwych, Halen Môr Mwg mae’n debyg yw ein hoff un i’w ddefnyddio yma.

Digon i 2
4 wy buarth neu organig
2 tusw bach o berlysiau meddal,
cymysgedd o unrhyw un o’r canlynol: mintys, persli, dil, cennin syfi, taragon, gorthyfail, basil
ychydig o fenyn neu olew cnau coco
llond llaw fach o gaws gafr, ffeta neu ricotta
mae gratio da o groen lemon
llond llaw o sbigoglys wedi rhwygo

I WEINI
Un neu ddau lond llaw o roced neu ferwr dŵr.
Dewch a’ch holl gynhwysion ac offer at eu gilydd. Mae angen padell ffrio fawr nad yw’n glynu.
Torrwch eich wyau i bowlen, ychwanegwch binsiad go lew o halen a phupur du ffres a’i chwisgio gyda fforc. Torrwch y perlysiau a’u hychwanegu at yr wyau.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket