Os hoffech werthu Halen Môn yn eich siop, ei weini yn eich bwyty neu anfon swmp mawr ohono dramor, yna cysylltwch â ni yn [email protected]

Yna gallwn anfon rhestr brisiau masnachol atoch, ynghyd â’n telerau ac amodau a gadael i chi wybod pa ddosbarthwyr a ddefnyddiwn yn eich ardal. Byddem yn falch iawn hefyd i roi lluniau eglur iawn i chi o’r cynnyrch ar gyfer eich gwefan yn ogystal â nodiadau blasu gyda phob halen môr.

0
Your Basket