Os hoffech werthu Halen Môn yn eich siop, ei weini yn eich bwyty neu anfon swmp mawr ohono dramor, yna cysylltwch â ni yn sales@halenmon.com

Yna gallwn anfon rhestr brisiau masnachol atoch, ynghyd â’n telerau ac amodau a gadael i chi wybod pa ddosbarthwyr a ddefnyddiwn yn eich ardal. Byddem yn falch iawn hefyd i roi lluniau eglur iawn i chi o’r cynnyrch ar gyfer eich gwefan yn ogystal â nodiadau blasu gyda phob halen môr.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket