Llogi Beiciau

Mae gennym dri beic ar gael i’w llogi ym Mhencadlys HM – dau a gynorthwywyd gan drydan ac un ‘confensiynol’.

Cyfuniad gwych o’r traddodiadol a’r modern, mae’r beiciau trydan yn gyffredin mewn llawer o wledydd Ewrop, ond yn dal yn dipyn o beth prin yn y DU. Mae dal bod angen i chi bedlo, ond ar ôl ychydig o rowndiau, mae’r modur yn cicio i mewn ac y mae’n debyg i rywun yn eich gwthio ymlaen yn ysgafn iawn. Trowch y gêr trydan i fyny ac mae allt anodd yn troi’n hawdd i’w trafod ac unwaith eto gallwch gyrraedd cyflymder o hyd at 15 m.y.a.

PECYN HANNER DIWRNOD  £25 / beic, o 10am -1.15pm neu 13:30-16:45. (£15 am feic heb drydan)
Mae taith hanner diwrnod yn cynnig golygfeydd gwych o Gastell Caernarfon ac Eryri a byddwch o fewn cyrraedd i goetir y Wiwer Goch, Llyn Parc Mawr. Digon o leoliadau i gael lluniaeth. Gallwn argymell pwyntiau gwylio adar a gwarchodfa natur, hyd yn oed siawns o weld dyfrgwn.

PECYN DIWRNOD LLAWN £35 / beic, o 10:00-16:45. (£25 ar gyfer beic heb drydan)
Wrth logi beic am ddiwrnod gallwch fynd ychydig ymhellach. Yn ogystal a phob un o’r uchod, ond gallwch ychwanegu adran o’r rhwydwaith beicio rhanbarthol Sustrans, safbwyntiau paentio Tunnicliffe, yn ychydig yn lôn gain anadnabyddus yn agos i ble Dug a Duges Caergrawnt yn byw am 3 blynedd, tomen gladdu cynhanesyddol, pont garreg 500 mlwydd oed, a Phorth Trecastell lle mae’r cebl ffôn ar draws yr Iwerydd yn arfer dod i’r lan.

Y DARNAU DIFLAS OND PWYSIG:
Mae pob llogiad yn cynnwys briffio, canllawiau diogelwch a 5 munud o brofi ac ymgyfarwyddo. Mae helmedau yn cael eu darparu, fel y mae torri i lawr unrhyw le ar yr ynys. Rhaid i reidwyr fod o leiaf 14 oed. Mae angen allweddi car neu drwydded yrru ddilys y DU ar gyfer blaendal, a bydd angen i chi lofnodi cytundeb llogi.

Rydym yn cymryd archebion ymlaen llaw dros y ffôn. Ffoniwch 01248 430871 neu galwch i mewn i’n canolfan ymwelwyr. Ar gyfer ein horiau agor, ewch i’n tudalen teithiau tywys.

0
Your Basket