Dwy flynedd ar bymtheg yn ôl, aethom ati i geisio cynhyrchu ein halen môr ein hunain drwy adael i sosban o ddŵr môr Ynys Môn ffrwtian ar yr hen Aga yng nghegin ein cartref. Wrth i’r crisialau ddechrau ffurfio, gwyddom ar unwaith fod rhywbeth go arbennig wedi digwydd a ganed Halen Môn. Weithiau, rhyw ddigwyddiad fel yna sy’n sbarduno syniad. Heddiw, mae Halen Môn yn parhau fel cwmni teuluol ac yn parhau hefyd i roi’r pwyslais ar darddiad, cynnyrch a phobl. Rydym yn ofalus iawn ynghylch ymhle a sut yn union y cynhyrchwn ein halen môr, a phwy sy’n ei gynaeafu.

Credwn mai hwn yw’r halen môr gorau sydd ar gael i’w brynu. Ac rydym hyd yn oed wedi ennill dynodiad Enw Tarddiad Gwarchodedig sy’n golygu bod ein halen môr yn sefyll ochr yn ochr â Champagne a Ham Parma o ran statws. Credwn fod pobl sy’n gwerthfawrogi bwyd da yn gwerthfawrogi halen môr o ansawdd da i ychwanegu blas. A chredwn fod Halen Môn yn gynhwysyn hanfodol yng nghegin unrhyw un sy’n mwynhau bwyd. Gobeithiwn yn fawr eich bod yn rhannu’n hegwyddorion gan fwynhau’r wefan hon cymaint ag y byddwch yn mwynhau coginio gyda’n halen môr.

Alison a David Lea-Wilson

Alison_small

david_sig

Halen Môn

0
Your Basket