‘Da ni’n chwilio am Brosesydd Gwerthiant i ymuno â’n tîm cyfeillgar, i reoli archebion ein cwsmeriaid domestig a thramor, cadw cofnodion ac i helpu datblygu cwsmeriaid newydd.

‘Da ni’n chwilio am rywun sydd â phrofiad gofal cwsmer eithriadol, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol. Rhaid cael llythrennedd cyfrifiadurol, a bod yn drefnus, taclus a thrylwyr, yn ogystal â gallu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol. Byddwch yn chwaraewr tîm cryf, a phrofiad gyda Sage. Mae’r gallu i siarad Cymraeg ac unrhyw ieithoedd eraill hefyd yn ddymunol.

Cyflog cystadleuol, llawn amser, 40 awr mewn swyddfa yn ein Tŷ Halen ar lan y Fenai.

Sylwch ‘da ni ddim yn derbyn CV yn unig, rhaid cwblhau ffurflen gais i ymgeisio am y swydd hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Jess trwy e-bost: jess@halenmon.com

Swydd Disgrifiad Saesneg yma

Ffurflen gais Cymraeg  yma.

Anfonwch geisiadau wedi’u cwblhau i jess@halenmon.com

Y dyddiad cau yw 9 Hydref, gyda chyfweliadau w/c 15 Hydref.

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket