Ydych chi’n hoffi cymysgu pethau o ran coctels? Da ni (yn gyson) yn chwilio am ffyrdd newydd o yfed gin, yn enwedig Jin Môr. Y Dydd Gŵyl Dewi hwn byddwn yn rhoi potel 70cl o Jin Môr i ffwrdd i’r coctel mwyaf dyfeisgar, blasus a hardd y gwelwn lun a rysáit ar ei gyfer.

Tagiwch ni yn eich cofnod ar Instagram, Facebook, neu e-bostiwch [email protected] Ar agor i’r DG yn unig – rhaid derbyn pob cais cyn 29ain Chwefror 2020.

Byddwn mewn cysylltiad â’r enillydd lwcus ar Fawrth 1af.

0
Your Basket