Ydych chi’n hoffi cymysgu pethau o ran coctels? Da ni (yn gyson) yn chwilio am ffyrdd newydd o yfed gin, yn enwedig Jin Môr. Y Dydd Gŵyl Dewi hwn byddwn yn rhoi potel 70cl o Jin Môr i ffwrdd i’r coctel mwyaf dyfeisgar, blasus a hardd y gwelwn lun a rysáit ar ei gyfer.

Tagiwch ni yn eich cofnod ar Instagram, Facebook, neu e-bostiwch jess@halenmon.com. Ar agor i’r DG yn unig – rhaid derbyn pob cais cyn 29ain Chwefror 2020.

Byddwn mewn cysylltiad â’r enillydd lwcus ar Fawrth 1af.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket