Welsh Flagpdo-logo

Mae Halen Môn yn cael ei wneud o ddyfroedd môr clir glân sy’n amgylchynu Ynys Môn. Yn 2014, ddaru ni ymuno gyda Champagne, Parma Ham a Phasteiod Porc Melton Mowbray ar ôl ennill statws Dynodi Tarddiad Gwarchodedig gan y Comisiwn Ewropeaidd.

O dan gynllun enw bwyd gwarchodedig yr UE, mae rhai cynhyrchion bwyd a diod yn derbyn amddiffyniad cyfreithiol ledled Ewrop yn erbyn dynwarediad a chamddefnyddio. Mae’n golygu na all unrhyw gwmni neu wlad arall hyrwyddo eu cynnyrch o dan yr enw Halen Môn. Rydym bob amser wedi bod yn falch o ble mae ein halen môr yn dod ac mae’r anrhydedd newydd yn cydnabod yn gyfreithiol nodweddion unigryw Halen Môn oherwydd ein lleoliad daearyddol yn ogystal â’r ffordd yr ydym yn ei gynhyrchu.

Mae halwynau môr eraill yn aml yn cael eu gwneud drwy ‘cryfhau’ neu ddifwyno heli a gallant hefyd yn cael ychwanegion megis cyfryngau gwrth-galedi.  Mae ein statws PDO yn warant yn erbyn unrhyw o hynny. Mae pob ffloch o’n halen môr yn cael ei gynaeafu â llaw. Yna byddwn yn rensio ein crisialau i roi eu hymddangosiad nodweddiadol, gwych iddyn nhw, gyda chydbwysedd perffaith o fwynau blasus heb unrhyw awgrym o chwerwder.

Roedd y broses o ymgeisio am achrediad PDO yn weithdrefn helaeth a chymhleth. Cawsom help llaw gan DEFRA a Llywodraeth Cymru.

Halen Môn yw’r PDO Gymraeg gyntaf. Mae’n ymuno â Chig Oen a Chig Eidion Cymru a Thatws cynnar Sir Benfro trwy gyflawni statws Enw Bwyd Gwarchodedig (PFN) i wneud plât perffaith o fwyd blasus PFN Cymru.

0
Your Basket