Rydym yn gwneud halen môr gorau’r byd.

Mae ein busnes yn bodoli er lles pawb sy’n gysylltiedig â’i gwneud, prynu a’i bwyta.

Mae ein tîm wedi ymrwymo i gynhyrchu ein cynnyrch mewn ffordd gynaliadwy. Dechreuodd ein busnes oherwydd ein bod yn caru’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ble rydym yn byw, felly mae’n gwneud synnwyr ein bod wedi ymrwymo i atal llygredd. Nawr, a thra byddwn yn bodoli, byddwn yn monitro hyn i sicrhau gwelliant parhaus.

Ein nod yw lleihau ein hôl troed carbon. Bob blwyddyn.

Rydym yn ailgylchu popeth a allwn, ac yn lleihau ein ffordd o gael gwared ar bethau lle nad yw hyn yn ymarferol. Mae David yn hoffi i ail-ddefnyddio, yn y cartref, llawer o’r hyn sydd wedi dod i ddiwedd ei oes yn y gwaith. (Mae gennym hen danciau halen yn ein gardd sydd bellach gartref i bysgod aur.)

Mae ein cynnyrch yn cwrdd â holl ofynion diflas ond pwysig diogelwch bwyd, cyfreithiol a labelu. Ein nod yw cynnal ein safon Consortiwm Manwerthu Prydain gyda gostyngiad yn ddiffyg cydymffurfio yn ein harolygiad blynyddol.

Ein hethos yw masnachu mewn ffynonellau cynaliadwy a chynnyrch masnach foesegol yn unig. Rydym wedi ein hardystio gan Gymdeithas y Pridd.

Rydym yn cefnogi’r defnydd o dechnoleg ynni-effeithlon, ac rydym bob amser yn ceisio defnyddio llai o ynni. Rydym yn ailddefnyddio ein cynhyrchion gwastraff lle bynnag y bo modd, ac wedi ennill gwobrau am ein defnydd arloesol ohonynt. Mae ein dŵr distyll, er enghraifft, yn cael ei werthu i lanhau lensys telesgop.

Rydym wedi gosod paneli solar i wneud y gorau o’r heulwen Gymreig braf.

Rydym am i’n staff ofalu am yr amgylchedd cymaint â ninnau, ac maent yn cael ein polisïau pan fyddant yn dechrau gweithio gyda ni. Mae’r rhain ar gael i hefyd i bawb sydd â diddordeb. Fe’i hadolygir yn flynyddol. Mae unrhyw hyfforddiant byddai o gymorth i ni i ddatblygu ein gofal am yr amgylchedd yn cael ei adeiladu i mewn i’n cynllun busnes.

Rydym yn gwneud cynnyrch naturiol mewn ffordd naturiol i bobl sydd yn union fel ni.

0
Your Basket