O’r llanw i’r llwy

how_salt_is_madeCafodd halen môr ei gynhyrchu ar Ynys Môn hyd at ddiwedd y ddeunawfed ganrif pan roddwyd stop ar y gwaith pan gafodd y gwneuthurwyr eu dirwyo am ychwanegu halen y graig o Swydd Gaer at yr halen môr.

Heddiw rydym wedi adfer yr hen grefft drwy gyfuno cynaeafu traddodiadol â llaw gyda thechnoleg gwbl newydd i greu fflochiau gwyn crensiog o Halen Môn. Yn wahanol i’n rhagflaenwyr serch hynny, ni ychwanegwn unrhyw beth arall.

Gan ddefnyddio dŵr môr oddi ar arfordir Ynys Môn a hidlwyd gyda siarcol pur, mae’r cyfan wedi ei lifo drwy ddau hidlydd naturiol yn y môr cyn hynny, sef gwely o gregyn gleision a chefnen dywod, cyn cyrraedd ein Cwt Halen.

Unwaith y bydd wedi ei hidlo’n naturiol bydd y dŵr môr yn cael ei gynhesu’n ysgafn mewn gwactod er mwyn iddo ferwi ar dymheredd isel.

 

• Yn raddol mae’r dŵr yn rhyddhau stêm ac yn troi’n ddŵr halen hallt iawn.

• Pan fydd crynhoad yr halen yn y dŵr yn ddigon cryf, byddwn yn ei ryddhau i mewn i danciau crisialu bas a’i adael yno er mwyn i’r crisialau fedru ffurfio.

• Unwaith y bydd y crisialau wedi ffurfio, gallwn gynaeafu’r halen môr â llaw.

• Yn olaf, rydym yn golchi’r fflochiau mewn dŵr halen hyd nes y byddant yn sgleinio.

Mae pob rhan o’r broses gwneud halen môr yn cael ei rheoli i sicrhau’r ansawdd gorau gan felly fodloni ein hegwyddorion hyfforddi, glendid ac iechyd a diogelwch llym.

Tra bod y rhan fwyaf o’n halen môr yn cael ei gadw’n bur ac yn syml cyn cael ei bacio, bydd peth ohono’n cael ei gymysgu ag ystod o gynhwysion gwych er mwyn cynhyrchu’n cyfres o halenau meg mewn odyn ar y safle neu er mwyn cynhyrchu rhai blasau unigryw.

Mae ein proses yn un unigryw ac wedi ei chydnabod yn gyfreithiol felly dan ddeddf yr Undeb Ewropeaidd. Rydym yn falch o fod y 60ain Enw Bwyd sydd Wedi ei Amddiffyn yn y DU, wedi ein hardystio gan Gonsortiwm Manwerthu Prydain (BRC) ac yn un o’r ychydig gynhyrchwyr halen môr yn y wlad sy’n gymwys am Statws Cynnyrch Ardystiedig gan Gymdeithas y Pridd.

Mae pob pecyn o halen môr wedi ei farcio gyda’r dyddiad cynaeafu a blaenlythrennau’r gwneuthurwr halen, felly byddwch yn gwybod yn syth fod eich halen môr wedi ei bacio gan unigolyn yn hytrach na braich fetel rhyw robot mewn ffatri. Gallwch weld yr unigolyn a baciodd eich pecyn drwy glicio yma.

0
Your Basket