O’r llanw i’r llwy

how_salt_is_madeCafodd halen môr ei gynhyrchu ar Ynys Môn hyd at ddiwedd y ddeunawfed ganrif pan roddwyd stop ar y gwaith pan gafodd y gwneuthurwyr eu dirwyo am ychwanegu halen y graig o Swydd Gaer at yr halen môr.

Heddiw rydym wedi adfer yr hen grefft drwy gyfuno cynaeafu traddodiadol â llaw gyda thechnoleg gwbl newydd i greu fflochiau gwyn crensiog o Halen Môn. Yn wahanol i’n rhagflaenwyr serch hynny, ni ychwanegwn unrhyw beth arall.

Gan ddefnyddio dŵr môr oddi ar arfordir Ynys Môn a hidlwyd gyda siarcol pur, mae’r cyfan wedi ei lifo drwy ddau hidlydd naturiol yn y môr cyn hynny, sef gwely o gregyn gleision a chefnen dywod, cyn cyrraedd ein Cwt Halen.

Unwaith y bydd wedi ei hidlo’n naturiol bydd y dŵr môr yn cael ei gynhesu’n ysgafn mewn gwactod er mwyn iddo ferwi ar dymheredd isel.

 

• Yn raddol mae’r dŵr yn rhyddhau stêm ac yn troi’n ddŵr halen hallt iawn.

• Pan fydd crynhoad yr halen yn y dŵr yn ddigon cryf, byddwn yn ei ryddhau i mewn i danciau crisialu bas a’i adael yno er mwyn i’r crisialau fedru ffurfio.

• Unwaith y bydd y crisialau wedi ffurfio, gallwn gynaeafu’r halen môr â llaw.

• Yn olaf, rydym yn golchi’r fflochiau mewn dŵr halen hyd nes y byddant yn sgleinio.

Mae pob rhan o’r broses gwneud halen môr yn cael ei rheoli i sicrhau’r ansawdd gorau gan felly fodloni ein hegwyddorion hyfforddi, glendid ac iechyd a diogelwch llym.

Tra bod y rhan fwyaf o’n halen môr yn cael ei gadw’n bur ac yn syml cyn cael ei bacio, bydd peth ohono’n cael ei gymysgu ag ystod o gynhwysion gwych er mwyn cynhyrchu’n cyfres o halenau meg mewn odyn ar y safle neu er mwyn cynhyrchu rhai blasau unigryw.

Mae ein proses yn un unigryw ac wedi ei chydnabod yn gyfreithiol felly dan ddeddf yr Undeb Ewropeaidd. Rydym yn falch o fod y 60ain Enw Bwyd sydd Wedi ei Amddiffyn yn y DU, wedi ein hardystio gan Gonsortiwm Manwerthu Prydain (BRC) ac yn un o’r ychydig gynhyrchwyr halen môr yn y wlad sy’n gymwys am Statws Cynnyrch Ardystiedig gan Gymdeithas y Pridd.

Mae pob pecyn o halen môr wedi ei farcio gyda’r dyddiad cynaeafu a blaenlythrennau’r gwneuthurwr halen, felly byddwch yn gwybod yn syth fod eich halen môr wedi ei bacio gan unigolyn yn hytrach na braich fetel rhyw robot mewn ffatri. Gallwch weld yr unigolyn a baciodd eich pecyn drwy glicio yma.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket