ein stori

Wedi i ni raddio o Brifysgol Bangor a syrthio mewn cariad â’n gilydd ac Ynys Môn, aethom ati i chwilio am ffyrdd i’n galluogi i barhau i fyw ac i weithio yn yr ardal hon o Brydferthwch Naturiol Eithriadol.

Screen Shot 2014-05-27 at 08.50.06Drwy ychwanegu at ein grantiau pitw fel myfyrwyr drwy dyfu wystrys, esblygodd ein menter wystrys bychan yn fusnes cyfanwerthu pysgod ac anifeiliaid hela a barhaodd am 12 mlynedd. Dysgom fod pobl yr un mor chwilfrydig am bysgod yn y môr â physgod ar blât, felly yn 1983, sefydlwyd y Sŵ Môr ac ymhen rhai blynyddoedd dyma oedd yr acwariwm mwyaf yng Nghymru.

Pan ddaeth natur dymhorol y ddau fusnes yn broblem fawr, rhaid oedd ceisio canfod ffyrdd i wneud arian yn ystod misoedd y gaeaf. Ar ôl trafod syniadau gwych (ac yna eu diystyrru yn syth) fel gwerthu cestyll tywod soled a photeli o dywod lliwgar, cynigiwyd y syniad o wneud halen môr.

agaRoeddem eisoes yn talu’r Frenhines am y dŵr môr gan mai hi sydd berchen ar y morlin ac yn codi rhent wrth i ni redeg pibell i ddefnyddio’r dŵr hwnnw. Roeddem yn gwybod hefyd fod y dŵr o amgylch yr ynys yn eithriadol o lân gan fod y morfeirch ffyslyd yn bridio’n fodlon iawn ynddo yn y Sŵ Môr. Os oedd y morfeirch yn hapus yna gwyddom y byddai gan ddŵr hallt Ynys Môn y gallu i greu halen môr gorau’r byd.

Yn 1997, rhoddwyd sosban o ddŵr môr i ferwi ar Aga yn ein cegin ac wrth i’r crisialau ddechrau ffurfio, gwyddom ar unwaith fod rhywbeth go arbennig wedi digwydd. Yn 1999, dechreuom gyflenwi Halen Môr Halen Môn i Swains, ein cigydd lleol ym Mhorthaethwy ar Ynys Môn.

Heddiw, mae ein halen môr yn cael ei fwynhau yn fyd-eang gan gogyddion, pawb sy’n mwynhau bwyd a hyd yn oed cyn arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama. Cafodd ei weini yng Ngemau Olympaidd Llundain yn 2012, uwchgynadleddau gwleidyddol a phriodasau brenhinol ac mae’n gynhwysyn hanfodol mewn siocled Green & Blacks a Piper’s Crisps.

John Swain ButchersRydym yn cyflenwi dros 100 o siopau delicatessen yn y DU, yn ogystal â Marks and Spencer, Waitrose a Harvey Nichols. Gwelir ein halen môr mewn 22 o wledydd ac ar fyrddau rhai o brif fwytai’r byd, fel The Fat Duck. Mae’n parhau i gael ei werthu yn Swains ym Mhorthaethwy. Ac wrth gwrs, mae’r morfarch eto fyth yn rhoi ei sêl bendith ar yr halen.

0
Your Basket