Mae’r canlynol yn ddarn o erthygl a gyhoeddwyd yn Edible Manhattan, a ysgrifennwyd gan Matthew Karkutt.

——

‘Roedd teithio i Gymru gyda phump o bobl o’r cyfryngau bwyd a phedwar cogydd yn teimlo fel nofel ffantasi. Fel unrhyw gymrodoriaeth ar ymchwil, roedd angen map ar y cychwyn, ac fe’i rhwygais fy un i o’m hen lyfr nodiadau o dan y teitl “rhestrau a niwrotiaeth.”

Yn gynnar ym mis Ebrill, mi wnes i baratoi rhestr bersonol o bethau i’w gwneud map personol y tu mewn i becyn teithiol oedd yn cynnwys gweithgareddau fel fforio ar dir y Grove-Narberth, samplu bisgedi Cymreig ym Marchnad Abertawe a gweld siopa cynnar o’r 20fed ganrif a gadwyd yn Siop Thomas. Mewn gwlad lle mae’r ddraig wedi ei phlygu’n falch i’w baner, edrychais ymlaen at ddod o hyd i’r chwedlau a’r geiriau hynny sy’n ysbrydoli’r geek y tu mewn i mi. Yr hyn sy’n dilyn yw sut yr edrychais ar fy rhestr a darganfod crewyr bwyd a diod ledled y wlad sy’n ymroddedig i groesawu gwesteion i’r bwrdd Cymreig – bwrdd a osodwyd yn gyfrifol …

Credyd llun Jordan Kraemer.
Darllenwch weddill yr erthygl yma.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket