Gall diwedd mis Ionawr fod ychydig yn llwm – tywyll ac oer, gyda gŵyl y Nadolig y tu ôl i ni. Braf felly yw’r traddodiad Cymreig megis llygedyn o olau ar ddiwedd mis Ionawr. Ar y 25ain o’r mis bob blwyddyn, mae pobl ledled Cymru yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru.

Yn ôl y chwedl, Dwynwen oedd yr harddaf o bedwar ar hugain o ferched y brenin Brychan Brycheiniog. Syrthiodd mewn cariad â Maelon ond roedd ei thad eisoes wedi trefnu iddi briodi rhywun arall. Gweddïodd ar i Dduw i’w helpu i anghofio Maelon. Ymwelodd angel a hi yn ei chwsg a rhoddodd diod arbennig iddi er mwyn dileu ei chof o’i theimladau am Maelon. Neilltuodd Dwynwen ei bywyd i Dduw, sefydlodd cwfaint ar ynys Llanddwyn a gweddïodd y byddai cariadon yn cael eu gwarchod.

Mae olion eglwys Dwynwen ynghyd â’i ffynnon hynafol i’w gweld o hyd ar yr ynys fechan. Mae rhai yn credu fod y ffynnon yn gartref i bysgod sanctaidd a all ragweld a fydd perthnasoedd cyplau yn llwyddo. Os ydych yn ddigon ffodus i weld pysgodyn yn symud wrth ymweld y ffynnon, mae’n debyg ei fod yn arwydd bod eich gŵr yn ffyddlon.

Ni allwn warantu’r pwerau, ond gallwn dystio am harddwch anhygoel Ynys Llanddwyn – un o’n hoff fannau yn y byd, ac mae’r 25ain Ionawr yn ddyddiad cystal ag unrhyw un i ddisgyn mewn cariad ag Ynys Môn.

 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket