Cysylltwch â ni025

Pa un ai’ch bod yn dymuno gwerthu’n halenau, dod o hyd i’ch cyflenwr agosaf neu ofyn cwestiwn nad oes ateb iddo ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin, byddem yn falch iawn o dderbyn eich neges. Gallwch anfon neges atom drwy ddefnyddio’r ffurflen isod, ein ffonio neu alw draw i’n gweld a mwynhau’r olygfa fendigedig o’n hystafell gyfarfod:

Cwmni Halen Môn Cyf,

Brynsiencyn,

Isle of Anglesey

LL61 6TQ,

Cymru,

DU

Ffôn: +44 (0) 1248 430871

Mae ein siop ar y safle ar agor ar gyfer busnes, 7 diwrnod yr wythnos o 10 y bore tan 5y pnawn. Cewch wybod mwy am ein teithiau tywys yma.

 

Halen Môn

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Your Message

  By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

  0
  Your Basket