Wyau Puprog Bloody Mary

by | Tach 24, 2022

INGREDIENTS

 

  • 6 wy mawr 

  • 3 llwy fwrdd o mayonnaise (neu 2 lwy fwrdd mayonnaise + 1 llwy fwrdd o iogwrt trwchus)

  • 1 llwy fwrdd o Saws Coch Bloody Mary Halen Môn

  • ½ llwy de o saws poeth neu bowdr tsili

  • Halen a phupur

Mae wyau puprog yn dod yn ôl o ddifrif ac mae’r tro hwn gan Halen Môn yn ein gwneud yn falch eu bod yn ôl. Yn berffaith gyda’ch gwin pefriog ar fore Nadolig. Mae sesnin Popeth yn ychwanegu crensh blasus ond byddai hadau wedi’u tostio a phinsiad hael o’n halen yn gweithio yn lle hynny.  

Rhowch yr wyau mewn padell ganolig o ddŵr a’i godi i’r berw, mudferwch am 10 munud. Trosglwyddwch yr wyau i bowlen o ddŵr oer cyn eu plicio’n ofalus. Defnyddiwch gyllell finiog i dorri ar eu hyd.

Sgwpiwch y melynwy a’i roi mewn powlen fach gyda’r mayo, iogwrt a sos coch. Ychwanegwch saws poeth neu bowdr tsili ychwanegol os ydych chi eisiau mwy o wres. Sesnwch gyda halen a phupur, gan flasu wrth fynd ymlaen. Defnyddiwch chwisg i gyfuno’r holl gynhwysion a gwneud llenwad llyfn.

Mewn sgilet neu badell ffrio ar wres canolig, tostiwch y sesnin Popeth am 3-4 munud nes iddo ddechrau lliwio ac arogli’n bersawrus. Gadewch iddo oeri. 

Defnyddiwch fag peipio neu lwy i lenwi’r wyau cyn gwasgaru’r sesnin Popeth dros y cwbl.

0
Your basket