Diodydd Nadoligaidd – dwy rysáit - Halen Môn

Diodydd Nadoligaidd – dwy rysáit

by | Rhag 13, 2021

Jin Môrtini Pomgranad a Chlementin

Gan ddefnyddio ein jin distyll halen môr yn y martini hwn, mae hyn yn rhoi dyfnder a blas iddo. Yn oer, yn gryf ac yn lliwgar, dyma’r ffordd i gychwyn parti.

Digon i 2

120ml Jin Môr
1 llwy fwrdd fermwth sych
Sudd a chroen clementin wedi’i blicio
1 llwy fwrdd hadau pomgranad
Ciwbiau rhew, ar gyfer ysgwyd ac oeri

Llenwch ddau wydr martini efo rhew a’u rhoi o’r neilltu i oeri.

Tywalltwch y Jin Môr, y fermwth a’r sudd clementin i gymysgwr coctels a’i lenwi gyda rhew. Ysgwydwch yn dda am funud. Tynnwch y rhew o’r gwydrau martini a rhoi’r hadau pomgranad yn y gwydrau. Codwch gaead y cymysgwr coctels a hidlo’r hylif i’r gwydrau. Yfwch yn syth.

Diod Ffrwythau Lemwn a Sinsir efo Tonig Rhosmari

Diod ffrwythau yw hon wedi’i wneud efo sudd finegr i gael y dyfnder sy’n aml ar goll heb yr alcohol. Er bod y rysáit yn gofyn i chi gynllunio ymlaen llaw, mae’n gwneud digon i chi ei roi i griw a gallwch gadw unrhyw ddiod fydd yn weddill yn yr oergell am hyd at dri mis, a rhoi dŵr pefriog neu donig ar ei ben. Mae’r finegr seidr afal yn rhoi blas sych, nodweddiadol i oedolion, heb unrhyw ôl-effeithiau y diwrnod wedyn.

Digon i 10

Ar gyfer y diod ffrwythau
200g sinsir, wedi gratio’n fras
1 lemon, wedi’i dorri’n gylchoedd tenau 1cm, heb y ddau ben
1/8 llwy de halen môr pur Halen Môn
250g siwgr mân euraidd
250ml finegr seidr afal

Ar gyfer y gweddill
100ml dŵr tonig i bob gwydraid
1 x sbrigyn rhosmari i bob gwydraid

Mewn powlen gymysgu, cyfunwch y sinsir a’r lemwn efo’r halen a’r siwgr. Trowch er mwyn gwasgaru popeth yn gyfartal. Gorchuddiwch efo lliain a’i adael am awr, erbyn hynny bydd y siwgr a’r halen wedi tynnu allan tipyn o’r hylif o’r sinsir a’r lemwn. Tywalltwch y finegr seidr afal, troi i’r siwgr gael toddi, yna gorchuddio eto efo lliain a’i roi yn yr oergell am 24 awr.
Hidlwch yr hylif o’r bowlen drwy liain mwslin i mewn i jwg, neu botel gan ddefnyddio twmffat. Yn dibynnu ar faint sy’n yfed y ddiod ffrwythau, llenwch wydrau 200ml efo rhew, yna tywallt 2 lwy fwrdd o’r cymysgedd diod ffrwythau i bob un. Rhowch ddŵr tonig ar ei ben. Gwasgwch sbrigyn rhosmari yr un rhwng eich cledrau i ryddhau’r olewon aromatig a’i roi yn y gwydrau. Yfwch yn syth.

Gallwch gadw unrhyw gymysgedd sydd dros ben mewn potel wedi’i diheintio yn yr oergell am hyd at dri mis.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket