Mae Madeira yn llymeitian addas i ychwanegu at y rysáit truffl siocled Halen Môn hon, gan fod ganddo berthynas â’r môr hefyd. Canrifoedd yn ôl, darganfu morwyr y byddai gwin gwyn o ynys Madeira yn trawsnewid i mewn i win tywyll, cyfoethog ar ôl wythnosau o’r haul yn tywynnu ar y dec a siglo ysgafn y llong ar y tonnau. Ysbrydolodd hyn arddull o win cadarn sydd â blas cymhleth o resins, cnau Ffrengig, coffi a sbeisys, sy’n priodi’n hyfryd gyda’r nodiadau caramel yn y siocled coco uchel. Mae fflochiau cain Halen Môn yn dwysáu’r blasau.

Nodyn rysáit:
Nid oes angen creu golchi llestri ychwanegol trwy doddi’r siocled dros bain marie (fel y mae llawer o ryseitiau’n ei awgrymu), cyn belled â’ch bod yn ofalus peidiwch byth â gadael i’r sosban fynd yn rhy boeth unwaith y bydd y siocled wedi’i ychwanegu. Defnyddiwch wres isel a chymerwch eich amser.

DIGON AR GYFER 15 TRUFFL
200g Siocled Llaeth Green & Black’s
30ml Madeira melys
30ml Dŵr
2g Halen Môn
100g Powdwr coco ar gyfer ysgeintio

Rhowch yr Halen Môn, Madeira a’r dŵr mewn sosban fach a’i gynhesu i jest o dan bwynt mudferwi. Tynnwch o’r gwres. Torrwch y siocled yn ddarnau a’i ychwanegu i’r sosban, gan droi’n barhaus nes yn llyfn. Os ydych chi’n dal i gael darnau siocled heb ei doddi ar ôl munud o droi, rhowch y sosban yn ôl ar y gwres am 10 eiliad cyn ei dynnu, parhewch i droi. Arllwyswch y gymysgedd lyfn i bowlen a gadewch yn yr oergell iddo galedi, o leiaf 6 awr.

Hidlwch y powdr coco i mewn i bowlen fawr a’i neilltuo. Tynnwch y gymysgedd truffl o’r oergell a chan ddefnyddio llwy de cymerwch ychydig o’r cymysgedd a’i rholio eich dwylo cyn ei rhoi i mewn i’r powdwr coco. Rholiwch y trufflau yn y powdr coco nes eu cwmpasu’n llwyr, a’u cadw yn yr oergell nes eu bod yn barod i weini.

I weini, tynnwch y trufflau o’r oergell ac ysgytiwch y powdwr coco oddi arnynt, 3 neu 4 truffl ar y tro. Rhowch ar blât gweini a gadewch iddynt gynhesu ychydig am 20 munud. Mwynhewch!

Brandt Maybury, Cyd-sylfaenydd Tastehead – asiantaeth datblygu cynnyrch ac ymgynghoriaeth bwyd.

 

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket