Bach, melys a chadarn, mae tatws cynnar Sir Benfro yn arwydd sicr i ni fod yr haf ar ei ffordd. Mae’r tatws yn eithriadol o flasus oherwydd iddynt dyfu mewn pridd cyfoethog Cymreig – ac maen ganddynt Statws Gwarchodedig (yn union fel Halen Môn) i gydnabod eu hansawdd eithriadol. Gallwch eu prynu ar draws y Deyrnas Gyfunol, ond os ydych chi’n cael trafferth yna ceisiwch amrywiaeth arall o datws newydd.

Saig ar gyfer 4
600g tatws Cynnar Sir Benfro, wedi’u sgwrio ond heb blicio
olew olewydd
Halen Môn Pur gyda Seleri
pupur wedi cracio
200g ffa
50g menyn heb halen
Pinsiad o saffrwm
2 lwy de o fwstard
Ychydig o ddail mintys wedi eu golchi

Rhowch sosban fawr o ddŵr hallt i ferwi a chynheswch y popty i 200C. Unwaith bydd y dŵr yn berwi, ychwanegwch y tatws i’r sosban a’u berwi am 15 munud. Tynnwch y tatws gyda llwy dyllog i golandr a chadwch y dŵr yn y sosban tan yn hwyrach.

Gadewch i’r stêm anweddu o’r tatws am funud neu ddwy er mwyn sicrhau iddynt grasu gymaint ag y bo modd yn y popty. Trowch a throswch y tatws mewn hambwrdd rhostio mawr gyda joch o olew olewydd a phinsiad hael o Halen Môn Pur gyda Seleri a phupur du. Gan ddefnyddio cefn llwy bren, gwthiwch bob taten i lawr ar nes iddynt “byrstio”. Cymysgwch a gyda’r olew a rhowch yng nghanol y ffwrn am 25 munud.

Yn y cyfamser, ail ferwch y dŵr tatws ac ychwanegwch y ffa i’r sosban a’u berwi am 3 munud. Draeniwch o dan dŵr oer, ac yna popio’r ffa allan o’u crwyn gwyrdd golau i arddangos y ffa gwyrdd emrallt y tu mewn.

Nesaf, toddwch y menyn mewn padell ffrio fach ac ychwanegwch y saffrwm a’r mwstard. Trowch am 30 eiliad a’i chymryd oddi ar y gwres.

Cyn gynted ag y mae’r tatws yn barod, ychwanegwch at y menyn a’r ffa gan eu troi a throsi. Ychwanegwch y mintys a’u gweini tra’n gynnes.

DELWEDD: Jess Lea-Wilson
RYSÁIT: Anna Shepherd

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket