Tatws Rhost Lemwn wedi Crimpio - Halen Môn

Tatws Rhost Lemwn wedi Crimpio

by | Tach 18, 2021

INGREDIENTS

Yn gweini 4

Yn gweini 4-6 fel pryd ychwanegol

1kg o datws blodiog, megis King Edward, wedi’u plicio

    • 60ml o olew coginio cyffredin, megis olew llysiau neu flodau’r haul

    • 1 lemwn, wedi’i blicio a’i dorri’n hanner

    • 5-6 sbrigyn o deim

    • Halen môr fflochiog Halen Môn, i orffen

    • Pupur du

Mae lemwn a thatws yn mynd yn dda iawn gyda’i gilydd. Yn y rysáit hon, bydd y lemwn yn carameleiddio – bron yn troi’n jam – wrth iddo goginio gyda’r tatws fydd yn crimpio yn y popty.

Perffaith ar gyfer unrhyw ginio Sul rhost, neu bryd o fwyd i ddathlu.


Torrwch y tatws yn fras i ddarnau 3-4cm a’u symud i bowlen fawr o ddŵr oer, cyn gadael iddynt socian am 30 munud. Bydd hyn yn gwaredu’r startsh yn y tatws ac yn eu helpu i grimpio wrth goginio.

Cynheswch y popty i 220°C ymlaen llaw.

Unwaith y mae’r tatws wedi socian, codwch nhw o’r dŵr i mewn i golandr gyda dwylo glân (cofiwch beidio â’u tywallt nhw i mewn i’r colandr, oherwydd bydd hyn yn eu gorchuddio â startsh eto). Gadewch iddynt sychu am 10 munud.   

Rhowch yr olew mewn hambwrdd rhostio mawr (25x35cm) a’i roi ar silff ganol y popty i gynhesu am 5 munud. Wedi hyn, tynnwch yr hambwrdd allan o’r popty a threfnu’r tatws mewn haen wastad. Byddwch yn ofalus, oherwydd bydd yr olew’n tasgu. Defnyddiwch sbatwla i droi’r tatws yn yr olew fel bod pob darn o datws wedi’i orchuddio’n llwyr. Ysgwydwch yr hambwrdd fel nad yw’r tatws ar ben ei gilydd, a rhowch yr hambwrdd yn ôl ar silff ganol y popty. 

Coginiwch y tatws am 30 munud, gan eu troi nhw unwaith ar ôl 15 munud, yna tynnwch yr hambwrdd o’r popty ac ychwanegu croen y lemwn, yr haneri lemwn a hanner y teim. Rhowch yr hambwrdd yn ôl yn y popty am 15-20 munud, hyd nes i’r tatws droi’n lliw euraidd a chrimpio.

Tynnwch y tatws allan o’r popty a rhowch lond llaw o halen fflochiog a phupur du arnynt. Rhowch y tatws a’r croen lemwn mewn powlen weini fawr, a gwasgu hanner y lemwn wedi’i rostio dros y tatws. Ychwanegwch y teim sy’n weddill a’i weini gyda chinio rhost.   

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket