Tatws Rhost Lemwn wedi Crimpio

by | Tach 18, 2021

INGREDIENTS

Yn gweini 4

Yn gweini 4-6 fel pryd ychwanegol

1kg o datws blodiog, megis King Edward, wedi’u plicio

    • 60ml o olew coginio cyffredin, megis olew llysiau neu flodau’r haul

    • 1 lemwn, wedi’i blicio a’i dorri’n hanner

    • 5-6 sbrigyn o deim

    • Halen môr fflochiog Halen Môn, i orffen

    • Pupur du

Mae lemwn a thatws yn mynd yn dda iawn gyda’i gilydd. Yn y rysáit hon, bydd y lemwn yn carameleiddio – bron yn troi’n jam – wrth iddo goginio gyda’r tatws fydd yn crimpio yn y popty.

Perffaith ar gyfer unrhyw ginio Sul rhost, neu bryd o fwyd i ddathlu.


Torrwch y tatws yn fras i ddarnau 3-4cm a’u symud i bowlen fawr o ddŵr oer, cyn gadael iddynt socian am 30 munud. Bydd hyn yn gwaredu’r startsh yn y tatws ac yn eu helpu i grimpio wrth goginio.

Cynheswch y popty i 220°C ymlaen llaw.

Unwaith y mae’r tatws wedi socian, codwch nhw o’r dŵr i mewn i golandr gyda dwylo glân (cofiwch beidio â’u tywallt nhw i mewn i’r colandr, oherwydd bydd hyn yn eu gorchuddio â startsh eto). Gadewch iddynt sychu am 10 munud.   

Rhowch yr olew mewn hambwrdd rhostio mawr (25x35cm) a’i roi ar silff ganol y popty i gynhesu am 5 munud. Wedi hyn, tynnwch yr hambwrdd allan o’r popty a threfnu’r tatws mewn haen wastad. Byddwch yn ofalus, oherwydd bydd yr olew’n tasgu. Defnyddiwch sbatwla i droi’r tatws yn yr olew fel bod pob darn o datws wedi’i orchuddio’n llwyr. Ysgwydwch yr hambwrdd fel nad yw’r tatws ar ben ei gilydd, a rhowch yr hambwrdd yn ôl ar silff ganol y popty. 

Coginiwch y tatws am 30 munud, gan eu troi nhw unwaith ar ôl 15 munud, yna tynnwch yr hambwrdd o’r popty ac ychwanegu croen y lemwn, yr haneri lemwn a hanner y teim. Rhowch yr hambwrdd yn ôl yn y popty am 15-20 munud, hyd nes i’r tatws droi’n lliw euraidd a chrimpio.

Tynnwch y tatws allan o’r popty a rhowch lond llaw o halen fflochiog a phupur du arnynt. Rhowch y tatws a’r croen lemwn mewn powlen weini fawr, a gwasgu hanner y lemwn wedi’i rostio dros y tatws. Ychwanegwch y teim sy’n weddill a’i weini gyda chinio rhost.   

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket