Tarten Siocled ac Oren Seville - Halen Môn

Tarten Siocled ac Oren Seville

by | Ion 21, 2022

INGREDIENTS

Digon i 8

 

Ar gyfer yr haen waelod

100g o gnau pecan 

100g o fisgedi digestive 

50g o fenyn heb ei halltu

90g o siocled tywyll 

1 llwy de o Halen Môr Pur

 

Ar gyfer y llenwad

300g o siocled tywyll 

250ml o hufen dwbl

1 Oren Seville, sudd (cadwch y croen i addurno)

1 llwy de o drwyth fanila

Halen môr pur

Dechreuwch naill ai drwy ddefnyddio prosesydd bwyd i dorri’r bisgedi a’r cnau neu eu taro gyda phin rholio mewn bag wedi’i selio. Rydych chi am gadw rhywfaint o wead felly peidiwch â gwneud y gymysgedd yn rhy fân. Toddwch y menyn a’r siocled mewn powlen dros ddŵr sy’n mudferwi nes ei fod wedi toddi. Cyfunwch yr holl gynhwysion ynghyd â’r halen. Blaswch ac ychwanegwch fwy o halen os oes angen. Pwyswch i mewn i’r cas tarten. Oerwch yn yr oergell am o leiaf awr, neu gellir gwneud y sylfaen ddiwrnod ymlaen llaw a’i gadw yn yr oergell.

 

I wneud y llenwad, toddwch y siocled unwaith eto mewn powlen dros ddŵr sy’n mudferwi.  Cynheswch yr hufen mewn sosban fach nes ei fod yn gynnes, peidiwch â gadael iddo ddod i’r berw.  Oddi ar y gwres, arllwyswch hufen poeth dros y siocled wedi’i doddi a chymysgu’n dda. Dylech gael ganache sgleiniog, ychwanegwch y sudd oren a’r fanila. Dylai’r ganache fod yn sgleiniog ond os yw’r ymddangosiad yn ronynnog neu os yw’n edrych fel y gallai fod wedi hollti, dychwelwch y bowlen dros sosban a chwisgio’n egnïol dros wres isel a dylai’r tric hwn ddod â’ch ganache yn ôl i sut y dylai fod.

 

Arllwyswch y ganache i mewn i’r cas tarten, llyfnwch y top a thaenu’r croen oren. Oerwch am o leiaf awr neu nes ei fod yn ddigon cadarn i’w sleisio. 

 

 

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket