Tarten Siocled ac Oren Seville

by | Ion 21, 2022

INGREDIENTS

Digon i 8

 

Ar gyfer yr haen waelod

100g o gnau pecan 

100g o fisgedi digestive 

50g o fenyn heb ei halltu

90g o siocled tywyll 

1 llwy de o Halen Môr Pur

 

Ar gyfer y llenwad

300g o siocled tywyll 

250ml o hufen dwbl

1 Oren Seville, sudd (cadwch y croen i addurno)

1 llwy de o drwyth fanila

Halen môr pur

Dechreuwch naill ai drwy ddefnyddio prosesydd bwyd i dorri’r bisgedi a’r cnau neu eu taro gyda phin rholio mewn bag wedi’i selio. Rydych chi am gadw rhywfaint o wead felly peidiwch â gwneud y gymysgedd yn rhy fân. Toddwch y menyn a’r siocled mewn powlen dros ddŵr sy’n mudferwi nes ei fod wedi toddi. Cyfunwch yr holl gynhwysion ynghyd â’r halen. Blaswch ac ychwanegwch fwy o halen os oes angen. Pwyswch i mewn i’r cas tarten. Oerwch yn yr oergell am o leiaf awr, neu gellir gwneud y sylfaen ddiwrnod ymlaen llaw a’i gadw yn yr oergell.

 

I wneud y llenwad, toddwch y siocled unwaith eto mewn powlen dros ddŵr sy’n mudferwi.  Cynheswch yr hufen mewn sosban fach nes ei fod yn gynnes, peidiwch â gadael iddo ddod i’r berw.  Oddi ar y gwres, arllwyswch hufen poeth dros y siocled wedi’i doddi a chymysgu’n dda. Dylech gael ganache sgleiniog, ychwanegwch y sudd oren a’r fanila. Dylai’r ganache fod yn sgleiniog ond os yw’r ymddangosiad yn ronynnog neu os yw’n edrych fel y gallai fod wedi hollti, dychwelwch y bowlen dros sosban a chwisgio’n egnïol dros wres isel a dylai’r tric hwn ddod â’ch ganache yn ôl i sut y dylai fod.

 

Arllwyswch y ganache i mewn i’r cas tarten, llyfnwch y top a thaenu’r croen oren. Oerwch am o leiaf awr neu nes ei fod yn ddigon cadarn i’w sleisio. 

 

 

0
Your basket