Tarten Melys Dydd Gŵyl Dewi: Cennin a Halen Môn gyda Hadau Seleri - Halen Môn

Mae’r darten Dydd Gŵyl Dewi arbennig yma yn dathlu un o symbolau cenedlaethol arbennig Cymru: y genhinen. Gwneir gyda chennin wedi coginio’n araf gyda Halen Môn Seleri sy’n ei wneud yn rhyfeddol o sawrus. Cinio canol wythnos hyfryd neu ginio gwanwyn perffaith y tu allan os yw’r tywydd yn caniatáu.

Digon i 6
5 cenhinen fawr, wedi’u golchi a’u sleisio’n fân
1/2 bwlb ffenigl, wedi’i sleisio’n fân
1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân
dail 2 sbrigyn teim
croen lemwn
ddalen o grwst pwff wedi’i rolio’n barod
30ml hufen dwbl
25g caws Parma, wedi’i gratio
50g cnau cyll, wedi’u rhostio a’u torri’n fras
nobyn mawr o fenyn
1 wy, wedi’i guro
2 pinsiad mawr o Halen Môn gyda Hadau Seleri

Cynheswch y popty i 200C.

Toddwch y menyn mewn padell ffrio ac ychwanegwch y cennin, ffenigl, garlleg a theim. Taenwch hanner yr halen drosto a’i droi gyda llwy bren. Gorchuddiwch y badell am tua 3 munud, fel bod y cennin yn dechrau chwysu, yna trowch y gwres i lawr a’i adael i goginio am tua 20 munud, gan ei droi’n achlysurol.

Yn y cyfamser, leiniwch tun pobi gyda phapur gwrthsaim a gosodwch y daflen crwst pwff arno. Sgoriwch ar y pedair ochr, tua 2cm i mewn o’r ymyl, heb dorri hyd at waelod y crwst. Priciwch y crwst i gyd gyda fforc a’u gosod yng nghanol y popty. Pobwch am tua 10 munud, neu nes iddo ymchwyddo a throi’n euraidd. Tynnwch o’r popty i oeri.

Unwaith y bydd y cennin yn hollol feddal, ychwanegwch y croen lemwn, hanner y caws Parma a hufen i’r badell a throwch y gwres i fyny a’i gadael i ffrwtian am ychydig o funudau. Rhowch y cymysgedd ar y crwst pwff y tu mewn i’r ymylon a’i wastadu ac ysgeintiwch weddill y caws Parma, halen a’r cnau cyll drosto.

Gan ddefnyddio brwsh crwst, gorchuddiwch ochrau crwst gyda’r cymysgedd wyau a phobwch y darten yn y popty am 5-7 munud, neu nes bod pen y cennin yn dechrau troi’n euraidd.

RYSÁIT: Anna Shepherd
DELWEDD: Jess Lea-Wilson

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket