Salad Planhigion wy â halen Garlleg - Halen Môn

Salad Planhigion wy â halen Garlleg

by | Ion 25, 2024

INGREDIENTS

Mae ysgeintio halen ar y planhigion wy yn hen ddull, a ddefnyddir yn wreiddiol i dynnu chwerwder y llysiau allan, rwy’n credu. Rwy’n credu, y dyddiau hyn, eu bod wedi colli llawer o’u chwerwder ond mae’n dal i fod yn ffordd dda iawn o roi blas arnyn nhw cyn coginio. Yma rwy’n defnyddio’r halen garlleg wedi’i rostio sy’n rhoi cic ychwanegol o hyfrydwch i’r planhigion wy.

  1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200˚c
  2. Torrwch y topiau oddi ar y planhigion wy a’u torri’n grwn.
  3. Mewn powlen fawr, rhowch haen sengl o blanhigion wy a chwistrellwch bob lletem gyda phinsiad bach o Halen Môr Pur gyda Garlleg wedi’i Rostio. Parhewch â’r un broses nes eich bod wedi haenu a halltu’r holl blanhigion wy yn y bowlen. Rhowch o’r neilltu am o leiaf 30 munud.
  4. Ar ôl 30 munud, dylai hylif fod wedi rhyddhau o’r planhigion wy. Arllwyswch hyn i ffwrdd yn ofalus ac arllwyswch yr olew drosodd, cymysgwch yn dda gan sicrhau eich bod chi wedi gorchuddio’r planhigion wy i gyd. Rhowch ar hambwrdd pobi a’i rostio yn y popty am 30-40 munud nes bod y cnawd yn feddal a’r planhigion wy yn lliw euraidd tywyll ac wedi’u carameleiddio.
  5. Yn y cyfamser, cymysgwch yr iogwrt, cwmin, tyrmerig a phinsiad o halen garlleg wedi’i rostio gyda’i gilydd mewn powlen. Rhowch o’r neilltu.
  6. Pan fydd y planhigion wy yn feddal ac wedi’u carameleiddio, rhowch ar blât gweini a’u diferu gyda’r finegr. Ychwanegwch lwyaid o iogwrt, gydag ysgeintiad o’r teim a’r tsili.

Gan Dixie Fingal-Rock Innes

0
Your basket