Salad Bresych Coch a Moron - Halen Môn

Mae’r rysáit hon yn gwneud cryn dipyn o salad – gwych ar gyfer aduniad, neu ar gyfer ychydig o brydau bwyd drwy gydol yr wythnos. Rhowch gynnig ar lapio’r salad mewn papur reis i wneud cwrs cyntaf sydyn neu ychwanegwch at nwdls vermicelli i greu swper mwy sylweddol.

Digon i 8 – 10

AR GYFER Y SALAD
1/2 bresych coch (heb y craidd) wedi rhwygo’n fan
2 foronen ganolig, wedi’u plicio a’u sleisio gyda phliciwr tatws i mewn i rubanau hir
1/2 ciwcymbr, wedi’i sleisio yn eu hanner ar ei hyd, gyda’r craidd hadau wedi ei dynnu gyda llwy de
2 betys, wedi eu plicio a’u torri’n matsys (neu wedi gratio ar dyllau mwyaf ar eich gratiwr)
sudd 1 lemwn
1 llwy fwrdd o siwgr mân
2 pinsiad mawr o Halen Môn1 llwy fwrdd o finegr reis brown
1 llwy fwrdd o finegr gwin gwyn
dail 3 sbrigyn mintys wedi eu golchi
dail 1/2 tusw o goriander wedi eu golchi
1 llwy fwrdd o hadau sesame
1 llwy fwrdd o hadau Nigella

AR GYFER Y DRESIN
Darn maint bys bawd o sinsir, wedi’i gratio
1 llwy fwrdd o saws soi
1 llwy de o sudd masarn
sudd 2 leim
1 llwy fwrdd o olew sesame
1 llwy fwrdd o finegr reis brown
1 tsili gwyrdd, wedi’u sleisio’n fân

Cymysgwch y betys gyda’r finegr, siwgr, halen a sudd lemwn mewn powlen yna’i gorchuddio a’i gosod i un ochr. Sleisiwch y ciwcymbr yn ddarnau 1/2cm.

Gwnewch y dresin trwy gyfuno’r holl gynhwysion ac ychwanegu mwy o galch / halen / surop masarn fel y dymunir. Mewn powlen fawr, trowch y dresin trwy’r bresych coch a’i adael i farinadu am 5 munud cyn ychwanegu’r ciwcymbr, moron, perlysiau a hadau. Codwch y betys allan o’r bowlen a’i gwasgu drwy’ch  dwylo dros sinc i gael gwared ar unrhyw leithder dros ben. Cymysgwch y betys gyda’r cynhwysion eraill.

Gweinwch ar blât fel saig ysgafn, fel rôl haf neu gyda nwdls ar gyfer swper llawn llysiau
DELWEDDAU: Jess Lea-Wilson
RYSÁIT: Anna Shepherd

0
Your basket