Rhywbeth yr ydym wedi sylwi yn ddiweddar ar nifer o fwydlenni ffasiynol (yn arbennig Le Coq) yw ‘granola sawrus.’ Yn y bôn hadau a cheirch wedi tostio a rhwymo gan wyn wy, ond peidiwch â chael eich twyllo gan y symlrwydd – mae’n gwneud ychwanegiad crensiog hyfryd at salad. Rydym yn ychwanegu pinsied da o Halen Môn Mwg.

Digon i 3-4 fel saig dda
2 lwy fwrdd o hadau blodyn yr haul
2 lwy fwrdd o hadau pwmpen
2 lwy fwrdd o had llin aur
2 lwy fwrdd o hadau sesame
4 llwy fwrdd o geirch
½ gwyn wy
Halen Môn Mwg
Tua 12 betys bach
Olew olewydd
Pecyn 200g Berw dŵr
125g Caws Gafr y Fenni
Bwnsiad bach o fintys, wedi’i dorri’n fras

Arllwyswch yr hadau a cheirch ar hambwrdd pobi wedi’i leinio â phapur pobi  fel eu bod mewn haen sengl. Ychwanegwch wyn wy a halen mwg, chymysgwch gan ddefnyddio eich dwylo. Pobwch ar 170C am 5-10 munud nes bod y clystyrau yn  dechrau brownio. (Bydd y granola yn cadw ychydig ddyddiau mewn cynhwysydd aerglos os ydych am ei ddefnyddio ar salad eraill yn nes ymlaen).

Trowch y ffwrn hyd at 200C. Pliciwch ben a gwaelod y betys, a’i golchi’n dda gyda’r croen yn dal arnynt. Arllwyswch gydag olew olewydd, sesnwch yn dda (gan ddefnyddio’r halen mwg eto), a rhostio dan ffoil tun am 25 munud neu nes eu bod yn dyner.

Rhowch y berw dwr mewn powlen fawr ac ychwanegwch lwyaid fach o gaws gafr. Ychwanegwch y betys a gorffen gyda’r granola, mintys, a mymryn da o olew olewydd.

0
Your basket