Salad Betys Bach gyda Granola Sawrus a Chaws Gafr - Halen Môn

Rhywbeth yr ydym wedi sylwi yn ddiweddar ar nifer o fwydlenni ffasiynol (yn arbennig Le Coq) yw ‘granola sawrus.’ Yn y bôn hadau a cheirch wedi tostio a rhwymo gan wyn wy, ond peidiwch â chael eich twyllo gan y symlrwydd – mae’n gwneud ychwanegiad crensiog hyfryd at salad. Rydym yn ychwanegu pinsied da o Halen Môn Mwg.

Digon i 3-4 fel saig dda
2 lwy fwrdd o hadau blodyn yr haul
2 lwy fwrdd o hadau pwmpen
2 lwy fwrdd o had llin aur
2 lwy fwrdd o hadau sesame
4 llwy fwrdd o geirch
½ gwyn wy
Halen Môn Mwg
Tua 12 betys bach
Olew olewydd
Pecyn 200g Berw dŵr
125g Caws Gafr y Fenni
Bwnsiad bach o fintys, wedi’i dorri’n fras

Arllwyswch yr hadau a cheirch ar hambwrdd pobi wedi’i leinio â phapur pobi  fel eu bod mewn haen sengl. Ychwanegwch wyn wy a halen mwg, chymysgwch gan ddefnyddio eich dwylo. Pobwch ar 170C am 5-10 munud nes bod y clystyrau yn  dechrau brownio. (Bydd y granola yn cadw ychydig ddyddiau mewn cynhwysydd aerglos os ydych am ei ddefnyddio ar salad eraill yn nes ymlaen).

Trowch y ffwrn hyd at 200C. Pliciwch ben a gwaelod y betys, a’i golchi’n dda gyda’r croen yn dal arnynt. Arllwyswch gydag olew olewydd, sesnwch yn dda (gan ddefnyddio’r halen mwg eto), a rhostio dan ffoil tun am 25 munud neu nes eu bod yn dyner.

Rhowch y berw dwr mewn powlen fawr ac ychwanegwch lwyaid fach o gaws gafr. Ychwanegwch y betys a gorffen gyda’r granola, mintys, a mymryn da o olew olewydd.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket