Sain: Alison a David ar Fusnes (Darlledwyd ar Jazz FM) - Halen Môn

Bob dydd Sadwrn, mae Jazz FM yn rhannu cerddoriaeth cymerwyr risg, arweinwyr a dylanwadwyr jazz, canu’r enaid, ffync a blues, ochr yn ochr gyda chyfweliadau’u cyfateb yn y byd busnes – ‘Entrepreneuriaid sydd wedi diffinio a siapio categorïau busnes a ffyrdd o weithredu’.

Ddim o reidrwydd sut y byddem yn disgrifio’n hunain, a dyna pam ein bod yn falch o gael gwahoddiad i fod yn westeion ar y rhaglen.

Busnes a jazz – Nid y cyfuniad mwyaf amlwg, ond yn un eithaf diddorol.

0
Your basket