Focaccia Tomato Mwg a Rhosmari

Focaccia Tomato Mwg a Rhosmari

Mae ffocaccia ysgafn ffres o'r ffwrn, wedi'i gorffen gydag olew olewydd da, Halen Môn a thomatos yn anodd ei guro. Digon i 6 - 8 500g blawd bara gwyn cryf 5g o bowdwr burum sych 10g Halen Môn mewn fflochiau mân 300ml o ddŵr cynnes 3 llwy fwrdd d Ddŵr Mwg Halen Môn 1...

Tarte Tatin Sbigoglys a Thomato

Tarte Tatin Sbigoglys a Thomato

Wrth i silffoedd siop lysiau ddechrau llenwi gyda thomatos o bob lliw a llun, roeddem yn awyddus i rannu tarten sy'n eu rhoi yn ganolbwynt. Mae'r cinio cyfoethog gyda blas umami yn edrych mor hardd ag y mae'n blasu. Rydym yn defnyddio tomatos o'n hoff dyfwyr yma,...

Pum Dresin Salad Wedi’i Sesno’n Dda

Pum Dresin Salad Wedi’i Sesno’n Dda

Mae'r pum dresin yma yn ffyrdd gwych i ychwanegu haenau o blas at salad, llysiau wedi'u stemio neu hyd yn oed bara planc. Ac eithrio'r un iogwrt, bydd pob un ohonynt yn cadw yn yr oergell am hyd at 3 wythnos. (Bwytewch y dresin iogwrt o fewn wythnos o'i wneud) IOGWRT...

Salad Bresych Coch a Moron

Salad Bresych Coch a Moron

Mae'r rysáit hon yn gwneud cryn dipyn o salad - gwych ar gyfer aduniad, neu ar gyfer ychydig o brydau bwyd drwy gydol yr wythnos. Rhowch gynnig ar lapio'r salad mewn papur reis i wneud cwrs cyntaf sydyn neu ychwanegwch at nwdls vermicelli i greu swper mwy sylweddol....

Bara Planc Dŵr Mwg Golosg Hawdd

Bara Planc Dŵr Mwg Golosg Hawdd

Mae'r bara planc yma yn cymryd naws sawrus go iawn o'r dŵr mwg. Mae'r blas golosg yn mynd yn dda gyda phopeth o ffalaffel i gig oen rhost, halwmi i hwmws, salad tomato syml i byrgyrs traddodiadol. DIGON i 6 AR GYFER Y BARA PLANC: 175g blawd plaen 175g iogwrt naturiol...