Rysáit Stêc Barbeciw Perffaith gan Ross + Ross - Halen Môn

Mae stêc i ni yn ddantaith prin iawn, felly pan fyddwn ni’n ei fwyta, ‘da ni am iddo fod y gorau posib.

Mae ein ffrindiau yn Ross a Ross yn arbenigwyr barbeciw, ac maent wedi rhannu gyda ni eu rysáit am stêc barbeciw haf hwyr. Mae’r tywydd dros yr ychydig wythnosau diwethaf wedi bod yn anrhagweladwy i ddweud y lleiaf, ond buom yn ddigon ffodus i gael ychydig o nosweithiau heulog. Amser i ni gael y barbeciw allan am y tro diwethaf cyn y flwyddyn nesaf?

Digon i 2-3
Amser Prepio: 10 munud yn gwresogi’r barbeciw + 10 munud yn gorffwys
Amser Coginio: 10 munud

500g o lygad yr asen drwchus (prynwch y gorau y gallwch ei fforddio)
Halen Barbeciw Ross & Ross (sy’n cynnwys Halen Môn gorau, ac a enillodd 2 seren blas gwych eleni)
Olew Hadau Rêp Prydeinig
Menyn dihalen Prydeinig
Bwnsiad o Deim wedi’i glymu

Tynnwch y stêc o’r oergell o leiaf ddwy awr cyn coginio a’i gadael, wedi gorchuddio, rhywle oer. Bydd hyn yn sicrhau bydd tymheredd y stêc yr un peth trwyddi draw.
Taniwch y siarcol ar y barbeciw. Rydym yn defnyddio siarcol Rhydychen (cymysgedd pren caled) a chychwynnydd simnai. Defnyddiwch ychydig o’r bag papur i oleuo’r siarcol. Peidiwch â defnyddio unrhyw hylif tanio neu blociau tanio, maent yn llygru’r bwyd.

Unwaith y bydd yn fflamgoch gosodwch y gril i wresogi am bum munud. Cymerwch y stêc a rhowch ychydig o olew hadau Rêp Prydeinig drosti.
Sesnwch y stêc ar un ochr ac o gwmpas yr ochrau. Da ni’n defnyddio ein Halen Barbeciw a enillodd 2 seren blas gwych eleni (cymysgedd o Halen Môn, siarcol, garlleg a mwg).
Rhowch y stêc ar y gril poeth, yr ochr sydd wedi ei sesno i lawr. Gadewch am funud i grwst ffurfio. Yna, sesnwch yr ochr arall a throwch drosodd. Coginiwch am un munud arall. ‘Da ni’n hoffi bastio’r stêc gyda brwsh teim a menyn meddal.

Yna coginiwch yr ochrau. Symudwch yn ôl ar yr ochr gyntaf am funud arall ac yna’r ochr arall. Cadwch i fastio. Profwch y parodrwydd naill ai gyda’ch bysedd (os da chi’n hyderus) neu defnyddiwch brofiedydd tymheredd. Anelwch am 58°c am stecen lled goch. Neu coginiwch at eich dant.

Nawr yw’r rhan bwysicaf. Gadewch y stêc i orffwys, wedi’i orchuddio, am o leiaf 10 munud yn rhywle weddol gynnes.

 

 

 

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket