RNLI: Pei Pysgod Myglyd gyda Rhosti Corbwmpen Crisp - Halen Môn

Digwyddiad elusen flynyddol i helpu i godi arian am eu gwaith amhrisiadwy, achub bywyd, yw Swper Pysgod yr RNLI. Mae’n syml, mae’n hwyl, ac mae’n arbed bywydau. ‘Da chi’n gwahodd eich ffrindiau neu’ch teulu, gweini Swper Pysgod blasus, a chasglu rhoddion tuag at yr RNLI. Eleni, mae’r Swper Pysgod yn digwydd y penwythnos nesaf, a ‘da ni’n mawr obeithio y bydd ein rysáit pysgodyn cynaliadwy blasus yn ysbrydoli ychydig o bobl i goginio a chodi arian.

Digon i 4-6

Ar gyfer y rhosti ar y top:
2 corbwmpen canolig (tua 600g i gyd)
2 llwy de o Halen Môn

Ar gyfer y llenwad:
2 ffiled ganolig o gegddu (tua 300g i gyd)
1 dail bae
4 pupren ddu
2 ewin garlleg, wedi’u plicio
1 nionyn, wedi’i haneru
Bwnsiad bach o gennin syfi, wedi’u torri’n fân
50g blawd plaen
50g menyn
750ml llaeth cyflawn
Gratiad o nytmeg
2 llwy fwrdd o ddŵr mwg Halen Môn
175ml gwin gwyn
100g bresych deiliog yn dail wedi’i dynnu a’i dorri’n fras
150g gregyn gleision Ynys Môn wedi’u coginio

Dechreuwch trwy ratio’r corbwmpen yn fras a’i rhoi mewn rhidyll. Ysgeintiwch yr halen a gadewch i ddraenio dros bowlen neu’r sinc am o leiaf awr. Bydd hyn yn draenio unrhyw hylif gormodol o’r corbwmpen.

Tra bod y corbwmpen yn draenio, potsiwch y cegddu. Rhowch y ffiledi mewn padell ffrio ddwfn ynghyd â’r dail bae, puprennau, garlleg a nionyn a gorchuddiwch â dŵr.  Mudferwch am 10-12 munud, nes bod y pysgod wedi colli ei tryleuder. Rhowch ar un ochr i oeri.

Cynheswch y popty i 200C. Nesaf, gwnewch y saws gwyn. Toddwch y menyn mewn sosban dros wres canolig, trowch y blawd i ffurfio past. Coginiwch am ychydig funudau, gan droi drwy’r amser er mwyn cael gwared ar flas amrwd y blawd. Arllwyswch y llaeth a chwisgiwch yn gyson am 6-10 munud, nes bod y saws fatha hufen dwbl trwchus. Ychwanegwch y nytmeg wedi’i gratio, gwin gwyn a dŵr mwg, ac yna’r cennin syfi, bresych deiliog a’r cregyn gleision.

Rhowch fenyn dros ddysgl pobi 20x30cm a rhowch y cegddu i mewn i’r ddysgl mewn darnau mawr. Arllwyswch y saws gwyn gyda’r cregyn gleision a’r bresych deiliog a threfnwch y corbwpen wedi’u gratio ar ben y cwbl. Pobwch yn y ffwrn boeth am 20-25 munud, nes bod y corbwpen yn crisp ac yn euraidd.

DELWEDD: Jess Lea-Wilson
RYSÁIT: Anna Shepherd

 

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket