Ricotta Gnudi o The Towpath Cookbook - Halen Môn

Ricotta Gnudi o The Towpath Cookbook

by | Maw 11, 2021

INGREDIENTS

I fwydo 4

  • 500g / 1b 2 owns o ricotta

  • 170g / 6 owns o Barmesan, wedi’i gratio, a mwy ar gyfer gweini

  • 2 wy, wedi’u curo’n ysgafn

  • 5 llwy fwrdd o friwsion bara mân

  • 2 binsiad o nytmeg wedi’i gratio’n ffres

  • Blawd plaen, i orchuddio

  • 250g / 9 owns o fenyn heb halen

  • Llond llaw o saets

  • Halen a phupur

Mae’n debygol iawn fod unrhyw un sydd ddigon lwcus i fod wedi bod yng nghaffi The Towpath yn Llundain wedi syrthio mewn cariad â’r lle ar unwaith. Mae’r bwyd al fresco sy’n dwyllodrus o syml, wedi’i weini gyda chynhesrwydd a gofal, yn ei wneud yn hoff le i lawer o bobl.

Un o uchafbwyntiau’r cyfnod clo oedd gweithio ein ffordd drwy eu llyfr ryseitiau newydd, ac maent wedi bod yn ddigon caredig i rannu un ohonyn nhw yma gyda ni.

Mae’r rysáit canlynol yn dod o lyfr diweddar Lori De Mori a Laura Jackson, Towpath: Recipes & Stories (Chelsea Green Publishing) ac mae wedi’i ail-argraffu gyda chaniatâd y cyhoeddwr.

Mae’r rysáit wedi cael ei hysbrydoliaeth gan lyfr Lori, Beaneaters & Bread Soup . Yn ein hail flwyddyn, pan roedd gennym gegin ar y safle o’r diwedd, dechreuom gynnal cinio cymunedol. Roedd gan un ohonynt thema Twsganaidd ac roedd y peli ffres, ysgafn a gwlanog hyn yn boblogaidd tu hwnt. Ers hynny, maent wedi bod ar y fwydlen yn rheolaidd, ac mae un o’n cwsmeriaid rheolaidd, Susanne, yn falch iawn o hynny! Gallai hi eu bwyta bob dydd – a choeliwch chi fyth, mae hi yn dod bob dydd!

Mae’n siŵr mai cennin tri chornel yw un o’m hoff bethau i fforio, ac roedd penderfynu eplesu peth o’r hyn yr oeddwn wedi dod o hyd iddo yn un o’r llwyddiannau blas gorau erioed. Ar ôl cael ei eplesu, mae ei flas garlleg a nionyn yn meddalu, ac mae’r canlyniad yn debyg i asbaragws, ond gyda blas llawn umami. Gallwch ychwanegu hyn i saladau, brechdanau neu ei gymysgu i besto neu ddip. A chofiwch gadw’r heli, gan ei fod yn ychwanegu blas i unrhyw beth, gan gynnwys cawl.

Rhowch y cennin a’r dail llawryf yn dynn i mewn i’r jar. Torrwch y coesynnau os oes angen i sicrhau bod 4-5cm o le uwchben y cennin a phen y jar.

Nesaf, crëwch eich heli drwy hydoddi’r halen mewn digon o ddŵr berwedig a rhowch ddŵr oer wedi’i hidlo ar ei ben nes bod 1.25L yn y cynhwysydd.

Tywalltwch yr heli dros y cennin ar ôl iddo oeri ychydig, gan wneud yn siŵr eu bod wedi gorchuddio’n llwyr. Os oes angen rhagor o heli arnoch, defnyddiwch ddeilen fresych i orchuddio’r llysiau, neu bwysau eplesu i sicrhau bod y cennin wedi’u gorchuddio’n llwyr gan yr heli. Caewch y jar(iau).

Gadewch y cennin i eplesu am 2-3 wythnos. Bydd yr heli’n mynd yn gymylog ac yn befriog wrth i’r llysiau eplesu, ond peidiwch â phoeni, bydd yn clirio. Sicrhewch eich bod yn eplesu i ffwrdd o olau’r haul, ac yn rhywle sydd â thymheredd cyson o 20-22C.  

Pan fydd y cennin yn barod i’w bwyta, rhowch mewn jariau llai i’w storio (yn ogystal ag ychydig o’r heli i’w gorchuddio) yn yr oergell a bwytewch nhw o fewn 4-6 wythnos, ond byddant yn para’n hirach os ydych yn eu cadw’n oer a heb eu hagor.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket