Rholion Selsig Perffaith Elly Kemp

by | Maw 24, 2021

INGREDIENTS

AR GYFER 8 (neu 16 o rai bach)

 

 • 500g cig selsig porc maes / organig
 • 1 afal mawr, wedi’i blicio a’i gratio
 • 1 llwy de o fwstard dijon mwg Halen Môn
 • 1 llwy de o garam masala
 • 2 sbrigyn o saets, a’r dail wedi’u torri
 • Halen môr pur
 • Pupur du
 • 320g o grwst pwff wedi’i wneud ymlaen llaw
 • 1 wy maes, wedi’i guro
 • 1 llwy fwrdd o hadau nigella

  I WEINI

 • Sos Coch Bloody Mary

Cynheswch y popty i 220C/ffan 200C/nwy 7 a leiniwch hambwrdd pobi mawr gyda phapur pobi.

Ar gyfer y llenwad, cymysgwch y porc, afal, mwstard, garam masala a’r dail saets. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o ddŵr, rhowch halen a phupur a chymysgwch i’w cyfuno. 

Tynnwch y crwst o’r oergell a’i roi ar arwyneb gydag ychydig o flawd arno. Rholiwch y crwst i betrayal mawr, tua 1cm o drwch. Torrwch y crwst ar ei hyd fel bod gennych ddau stribed siâp petryal. 

Cymerwch hanner y cymysgedd selsig yn eich dwylo a’i siapio’n selsig mawr, rhowch yng nghanol y stribed cyntaf o grwst. Sicrhewch fod y cymysgedd yn wastad, fel bod gennych rholion selsig llawn ar y diwedd. Brwsiwch yr wy ar ochr hir y crwst cyn plygu’r crwst dros y cig selsig, defnyddiwch fforc i gau’r crwst. 

Gwnewch yr un peth gyda’r cig selsig sydd ar ôl ar weddill y crwst. Yn dibynnu ar dymheredd yr ystafell, efallai y bydd angen i chi oeri’r rholion selsig cyn eu torri, oherwydd bydd hyn yn anodd os yw’r crwst yn rhy boeth. 

Defnyddiwch gyllell ddanheddog i sleisio 4 rholyn allan o bob selsig hir. Rhowch nhw ar yr hambwrdd pobi, brwsiwch yr wy ar ben pob rholyn selsig a thaenwch ychydig o hadau nigella arnynt. Cymerwch gip ar y rholion selsig ar ôl 15 munud ac ychwanegwch yr wy sydd ar ôl. Pobwch am 20-30 munud arall nes eu bod yn frown euraidd.

Gorau po gyntaf y byddwch yn eu bwyta ar ôl pobi, ond gallwch eu cadw mewn cynhwysydd gyda chaead yn yr oergell am 2 ddiwrnod.

LLUN A RYSAIT: Elly Kemp 

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket