Pysgod Paprica Myglyd - Halen Môn

Pysgod Paprica Myglyd

by | Maw 13, 2018

2 lwy fawr olew olewydd

 • 1 x winwnsyn, wedi’i sleisio’n fân
 • 1 x pupur, wedi’i sleisio’n fân
 • 3 x clofsen arlleg fawr, wedi’u
 • sleisio’n fân
 • 4 x tomato maint canolig, wedi’u
 • torri’n fras
 • 1 x chilli coch
 • 160g corgimychiaid brenin
 • cynaliadwy
 • Croen a sudd
 • 1/2oren
 • 5 piped Dŵr Mwg Halen Môn
 • Pinsiad da o  Halen Môn Mwg
 • 3/4 llwy de Paprica Melys
 • 2 lwy fawr persli ffres, wedi’i dorri’n fras

Menyn Mwg Cartref

 • 300ml Hufen Dwbl
 • 1 llwy de  Halen Môn Mwg
 • ynghyd â rhagor i’w daenellu
 • Bara Crystiog i weini

Mae seren ‘Great British Bake-Off’ Beca Lyne-Pirkis, wedi bod yn gweithio gyda Smart Energy GB i wneud prydau blasus, syml sy’n defnyddio llai o ynni yn y gegin. Mae mesuryddion clyfar yn gwneud yr ynni yr ydym yn ei ddefnyddio yn weladwy, ac yn dangos i ni mewn punnoedd a cheiniogau cost ein coginio.

Mae’r pryd corgimwch yn syml, blasus ac yn gyflym. Er mwyn arbed ynni, torrwch y pupur, winwns mor denau â phosib. Mae lleihau amser coginio yn golygu y byddwch yn eistedd i lawr i’ch swper yn gynharach, yn ogystal ag arbed ynni ac arian.

Dechreuwch trwy wneud y menyn Rhowch yr hufen mewn powlen maint canolig a chwyrliwch yr hufen gyda chwisg trydan hyd nes iddo dewhau a rhannu. Trosglwyddwch y cymysgedd i ridyll ac o dan lif o ddŵr oer, gwasgwch y menyn hyd nes iddo fynd yn llyfn a ffurfio pêl. Ychwanegwch yr halen môr mwg a thylinwch ychydig yn eich dwylo cyn ei rolio mewn papur gwrthsaim a’i roi yn yr oergell i setio. 2.Ar gyfer y corgimychiaid, sleisiwch y winwns, pupurau, garlleg a chilli mor fân â phosib. Rhowch yr olew, pupurau, winwns a phinsiad o halen môr mwg mewn padell maint canolig dros wres cymedrol. Coginiwch, gan droi o bryd i’w gilydd am 3-5 munud hyd nes bod y llysiau’n feddal. Torrwch y tomatos yn fras ac ychwanegwch nhw at y badell ynghyd â’r garlleg a chilli. Coginiwch am 2 funud bellach, gan ychwanegu diferyn o ddŵr os yw’r badell yn dechrau edrych yn sych.

Nesaf, ychwanegwch y corgimychiaid a phaprica a choginiwch am 3 munud bellach, gan droi’r corgimychiaid hanner ffordd trwodd. Yn olaf, ychwanegwch groen yr oren, y dŵr mwg, 3/4 o’r persli a gwiriwch y sesnin, gan ychwanegu mwy o halen môr mwg os oes angen. Gweinwch ar unwaith gyda’r persli sy’n weddill wedi’i daenellu drosto, gyda bara crystiog a’r saws mwg cartref ar yr ochr ar gyfer y saws mwg coch lliwgar.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket