Pwdin Menyn Caramel Hallt - Halen Môn

Yn y Sioe Fawr eleni, ymhlith y moch gwobrwyol a’r offrymau eithriadol o flasus, daethom o hyd i Mikey Bell, sy’n rhedeg blog bwyd. Mae’n ysgrifennu ryseitiau syml ond blasus ac mae wedi cytuno’n garedig i ni rannu’r pwdin hiraethlon hwn ar ein blog. Am haen ychwanegol o flas, newidiwch yr Halen Môn Pur am Halen Môn Mwg Derw.

DIGON I 8 POT
100g siwgr brown meddal
45g blawd corn
1 1/2 llwy de o Halen Môn
melyn 1 wy
470ml llaeth braster llawn
100ml hufen dwbl
1 llwy de o extract fanila
20g menyn

I WEINI:
Ysgeintiad o Halen Môr

Cyfunwch y siwgr, y blawd corn a’r Halen Môn mewn padell ddofn. Hofranwch eich llaw dros bowlen wag a chraciwch wy, gan ddal yr wy yn eich llaw noeth. Daliwch y melyn yn ofalus a’i drosglwyddo o law i law wrth i’r gwyn diferu a syrthio i’r bowlen. Ychwanegwch y melyn i’r siwgr a chadwch y gwyn ar gyfer swp o feringues.

Chwisgwch y melyn i’r siwgr. Arllwyswch y llaeth mewn ychydig ar y tro, gan chwisgo wrth i chi fynd. Ychwanegwch yr hufen dwbl a’r fanila, gan barhau i chwisgo, a throwch yr hob i wres canolig.

Gadewch hyn i goginio, gan barhau i chwisgo’n ofalus, am tua 7 neu 8 munud fel bod y pwdin yn dod i fudferwi. Byddwch chi’n meddwl eich bod chi wedi ychwanegu gormod o laeth ond daliwch ati, bydd y blawd corn yn ei dewychu.

Unwaith iddo dewychu, tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegwch y menyn, gan chwisgo eto i’w cyfuno. Ar ôl iddo oeri arllwyswch i mewn i jar neu dwb mawr a’i storio yn yr oergell nes eich bod yn barod i weini.

Er mwyn ei atal rhag ffurfio croen (peidiwch â phoeni os yw’n digwydd, gellir ei chwisgo’n hawdd) rhowch ddarn llaith o bapur pobi a’i roi ar ei ben.
Pan fyddwch chi’n barod i weini, gorffennwch gydag ysgeintiad o Halen Môn.

DELWEDD: Lowri Bethan Hawkins

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket