Y llynedd, rhoddwyd rhanbarth Gogledd Cymru yn bedwerydd yn y byd i ymweld yn 2017 gan y Lonely Planet gan ein hysbrydoli ni i ddewis dim ond llond llaw o’r nifer o resymau pam y dylech ei wneud yn gyrchfan gwyliau eleni.

BOUNCE BELOW, Blaenau Ffestiniog
Atyniad unigryw sy’n cynnig cyfres o drampolinau syfrdanol wedi’u gosod yn ddwfn tu mewn i hen chwarel lechi, mewn ogof yr un maint ag eglwys gadeiriol. Mae’r gwaith adnewyddu diweddar wedi ychwanegu pedair sleid ddiwydiannol newydd gydag uchder o ddau fws deulawr. Syniad hynod arloesol sy’n anadlu bywyd newydd i safle gwirioneddol hanesyddol.

YNYS LLANDDWYN + TRAETH NIWBWRCH
Mae’r traeth yn enwog am reswm. Yn gartref i nawddsant cariadon Cymru, Santes Dwynwen, lleoliad ar gyfer ffilm gyffrous a rhamantus Demi Moore -Half Light, a lle da ni wedi mynd am dro ar ddiwrnod Nadolig cerdded bob blwyddyn ers 1989. Mae’r gan y traeth yma’r cyfan – cefndir mynyddig godidog, coedwig drwchus, môr llydan agored, ac ynys unig le gallwch hyd yn oed yn gweld ambell i forlo.

PORTMEIRION
Lleoliad ar gyfer The Prisoner, ac yn fwy diweddar, cartref i Ŵyl Rhif 6, mae’r pentref Eidalaidd yn wych ar gyfer ymweliad ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Arhoswch yn y gwesty yn y clogwyni, darganfyddwch mwy am y crochenwaith nodedig o’r un enw, neu rentu un o’r bythynnod gwyliau hunanarlwyo am seibiant i ffwrdd o’r byd go iawn.

GOLEUDY YNYS LAWD, CAERGYBI
Mae’r goleudy yn olau cyfeiriadedd gyfer llongau sy’n croesi Môr Iwerddon i ac o borthladdoedd Caergybi a Dun Laoghaire. Cerddwch y 400 grisiau troellog i lawr i’r ynys wrth i’r haul machlud i weld sioe o liwiau. Da ni’n argymell mynd a physgod a sglodion ac i wisgo gymaint o haenau ag sy’n bosibl.

HALEN MôN, Brynsiencyn
Mae’n siŵr y byddwch wedi dyfalu y gallem sôn am yr un yma. Da ni’n argymell ein taith unigryw y tu ôl i’r llenni i unrhyw un sydd â diddordeb mewn lle halen yn ein hanes, diwylliant, bwyd, ac yn yr hyn sy’n gwneud Halen Môn y gorau yn y byd.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket