Mae’r pum dresin yma yn ffyrdd gwych i ychwanegu haenau o blas at salad, llysiau wedi’u stemio neu hyd yn oed bara planc. Ac eithrio’r un iogwrt, bydd pob un ohonynt yn cadw yn yr oergell am hyd at 3 wythnos. (Bwytewch y dresin iogwrt o fewn wythnos o’i wneud)

IOGWRT A CHROEN LEMWN
150ml iogwrt naturiol
1/2 lemwn, croen a sudd
1 llwy de o fêl meddal
Pinsiad o Halen Môn Pur
Pupur Du
Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen a’u gweini dros lysiau gwyrdd y gwanwyn wedi’u choginio (mae bresych, brocoli pennau porffor neu gêl yn gweithio’n dda)

SINSIR A MASARN
Sinsir maint bawd bach wedi’i gratio
surop masarn
1 llwy de o saws soi
sudd 2 leim
1 llwy fwrdd o olew sesame
1 llwy fwrdd o finegr reis brown
1 tsili gwyrdd, wedi’u sleisio’n fân
1 pinsiad hael Halen Môn Umami
Cyfunwch yr holl gynhwysion a’u gweini dros salad o lysiau’r gwanwyn wedi stemio (rhowch gynnig ar ferllys a shibwns, neu frocoli)

MISO A TAHINI
1 llwy fwrdd o miso gwyn melys
2 lwy fwrdd o tahini golau
sudd a chroen 1 lemwn
mymryn o olew olewydd gwyryf cryf
1 llwy de o sudd masarn
1 pinsiad hael o Halen Môn Garlleg Rhost
Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd gyda fforc a’u gweini dros salad swmpus o lysiau’r gwanwyn cymysg a ffacbys neu gorbys.

OLEWYDD, LEMWN + LLYSIAU’R GWEWYR
25g olewydd gwyrdd, heb y cerrig ac wedi’u haneru
croen a sudd 1 lemwn
2 sbrigyn dil, dail symud
2 lwy fwrdd o olew olewydd
1 llwy fwrdd o finegr seidr
1/2 llwy de o siwgr brown meddal
1 pinsiad hael o Halen Môn gyda Sbeisys Organig
Cyfuno popeth mewn powlen a’i thollty dros salad gwyrdd syml neu lysiau rhost araf melys.

MWSTARD, OREN + MASARN
2 lwy fwrdd Olew Had Rêp
1 llwy de o fwstard grawn cyflawn
1 llwy de o surop masarn
croen a sudd 1 oren
1 llwy de o finegr seidr
1 pinsiad hael Halen Môn Mwg
Cyfunwch yr holl gynhwysion a gweinwch gyda dail gyda blas pupur neu dail chwerw ochr yn ochr â phasta.

DELWEDD: Jess Lea-Wilson
RYSEITIAU: Anna Shepherd

0
Your basket